Se även Brev 24 okt. 1907
Brev från 1911
Brev den 1920-12-07

Brev från Nana och Nils Baumgardt i Linköping till Jonas Baumgardt i Stockholm

Linköping den 27 nov. 1906

Käre Jonas!

Det är din svägerska som nu så gärna vill presentera sig. Du känner henne ju inte alls, bara vet att hon är 23 år och heter Nana och därmed har du godkänt. Tänk om du ångrar dig! Du må tro, jag bra många gånger längtat att få träffa dig, käre bror, och när du sist var hemma hade jag så när följt med Nisse hit för att få titta på dig, så hade jag ju också träffat Bertha och Viran, hvad det hade varit roligt. Nu har jag fått i uppdrag af mamma och pappa att riktigt beskrifva för dig hur festligt vi blefvo mottagna, Nisse och jag, när vi kommo hem. Det vill du höra på, så talar jag så gärna om. Men först! Du kom inte till bröllopet, du Jonas. Tänk, din ende brors bröllop! Tror du Nisse kan förlåta dig det? Kanske Nisse, ty han har ett förlåtande hjärta men jag - Ack käre bror jag vet ju att du varit sjuk och därför - men se du jag tänker att ibland hade du riktigt gärna velat komma så hade du nog kunnat - du är ju bättre nu - Dock var det kanske ej någon förlust för dig att du ej kom, ty bröllopet var både litet och kort, men vi hade varit så glada om du kommit. Så här hemma var så festligt när vi kommo hem i torsdags. Äreportar, kulörta lyktor, bengaliska eldar, sång och musik. Det var minst sagt förtjusande och hvad det kändes godt och varmt om hjärtat att bli så väl mottagna. När vi så kommo upp till Mamma och Pappa blefvo vi mottagna där af Engdals, Anderssons och Hedbergs. De hade ordnat en fin supé. Stor öfverraskning! Ty om allt detta hade vi ej en aning.
Till jul kommer du ju hem Jonas, om inte för vår skull så för mammas, jag har nog märkt att hon längtar efter dig ibland. Vi tala ofta om dig. Ibland är jag lite rädd att mamma skall hålla mera av dig än Nisse, det får hon inte, då kommer jag inte att tycka om dig alls, Jonas.
Tack för telegram och bref! Pappa och Mamma hälsa dig hjärtligt. Mamma är inte riktigt kry idag, ondt i hufvudet! Hur må flickorna, mina nya kusiner, hälsa dem från Nisse och mig, jag hoppas Viran förlåter och ger mig full absolution. Riktigt snart ska hon få höra av mig, också Alma! Till Bertha skickar jag en klapp på kinden och hoppas jag du ordentligt ger henne den. Jag väntar nu att Nisse ska komma upp, och så ska vi promenera ett slag och se på staden.
Du må tro tro lilla Mamma har besvär av oss två, ty vi ha ännu ej börjat med hushållsbestyren, men om lördag börjas det, först då kommer jungfrun. Nu kom Nisse, och du må tro jag blir glad när jag hör hans kära steg, du har allt den bästa bror i världen Jonas.
Varma innerliga hälsningar från
din varmt tillgifna svägerska
Nana

Broder Jonas!
Jag vill endast skrifva några rader för att säga dig att jag nu känner mig lycklig och nöjd men min älskade hustru. Vi blefvo som Nana förut omtalat för dig välkomnade af arbertarne med sång och musik, bengaliska eldar och hela gårdsplanen var dekorerad med granar och kulörta lyktor. Sångarne voro Barberare Viberg och sex eller sju till. Mamma är litet dålig idag, eljest må vi bra allesammans. Hälsa alla och var själf hälsad från din broder - Nisse