Se även Brev 27 nov.1906
Brev från 1911
Brev den 1920-12-07

Brev från Nana och Nils Baumgardt i Linköping till Jonas Baumgardt i Stockholm.

Linköping den 24 okt 1907

Käre Jonas!

Hjärtligt gratuleras du på födelsedagen av mig och mina "Nissar". Tack för kortet med lyckönskningar. Vill du också hälsa Faster, Farbror och kusinerna och tacka dem från oss för lyckönskningarna vid "lill Nisses" tillkomst. Nu vill vi fråga dig, om du går m på att bli anteknad som fadder åt pojken? Hoppas du ej säger nej härtill. Egentligen är det ju en formsak och numera ej nödvändigt med faddrar, men då det likväl är mycket brukligt tycka vi att lill Nisse ej ska bli lottlös. Mamma ska "hålla" pojken och skall han heta Nils Adolf Dam, kallas Nils Adolf. Du må tro det är en liten rar pys, Farbror Jonas kommer väl hem och tittar på honom i jul, om ej förr. Nu Jonas! Kan du beundra lindebarn, annars lär du dig konsten, till du kommer hem.
Tråkigt jag ej var frisk då Alma var här, hon kom riktigt och överraskade, du kan tro vi blefvo förvånade.
Jag är ganska kry, fast klen hoppas dock krafterna komma så småningom. Stackars Ester, är så dålig att hon måst blifva sängliggande och vara mycket försiktig om sig, tråkigt att hon ska vara så klen.
- Nu måste jag sluta, med de hjärtligaste hälsningar från oss alla genom Nana.

Broder Jonas!
Jag får nu hjärtligen gratulera dig på din 27 års dag -
Här hafva vi nyss haft besök af Stina A och hennes mamma. Stina tyckte att pojken liknar dig. I nästa vecka ha vi tänkt att döpa honom och du bör alltså besvara Nanas önskan med det allra fortaste. Jag har för tillfället inget att tala om utan slutar nu. De hjärtligaste hälsningar till dig, Faster, Farbror och flickorna.
Din broder Nisse