Brev den 1906-11-27
Brev den
1907-10-24

Brev den 1920-12-07

Brev från J.O. Baumgardt till hustrun Kerstin 1911

Min kära Hierte Kierstin

Jag håller på och funderar på ett åke jag vill att greta när hon kommer hit att det fins ett Eqipage för henne och bed Kalle Pettersson göra en efter ritningen den är nog dålig men han kan nog reda ut den. Sänd den ju förr desto helldre ju Och sänd mig litet snus lika sort med junglöf och Makuba i ja här är nog tyst och stilla men man blir van att gå och stryka i kring. någon prisse har ej inträffat ännu men tiden går, göken är livad och allt.
Här är vackert fast det är torrt. Önskar regn det vore roligt Om greta vore här nog kunde Nana taga barnet med sig och du följde med så göken kan få låta höra sig för eder han är flitig och alla di andra fåglarna med, Och Trasten i Barons skog, ja ni är välkomna när som helst tag regn med eder för det kan hända det ej vore ovälkomet för det dammar redigt på Landsvägen när jag for hit det var god om resande en timme senare kom jag fram men allt gick bra Osten den tyckte barna om hans farrfar det är bra när det smakar nunne han är Bra sams med mig han kom upp till mig på Tingsdags morgon han var ej så blyg Karamellerna och skorna de var välkommna det höjde mitt värde hos honom.
Nå var Greta med på ångbåtsfärden med Nils och Nana det hade allt varit roligt för henne, ja jag har inget vidare att skriva här är annars godt att vara jag hoppas att du tager dig ledigt och kommer hit snart.
Nisse och alla Dams hellsar
och var du sjelf hellsad af din
Joh. Otto Baumgardt

 
Ur Morfars berättelse om fajansfabriken och sin barndom i Boda, kapitel 6, sid. 73:

"Innan jag cyklade iväg brukade jag gå in på fabriken för att höra efter, om någon av arbetarna ville ha hem någonting från speceri- och diverseaffären i Pataholm. Och för det mesta var det då någon eller några, som ville ha hem snus, vanligen 'Ljunglöfs ettan'. Jag blev därigenom en rätt stor kund på snus i affären."

kapitel 9, sid. 86:

"Och Farfar i Linköping hade också tänkt på mig och låtit göra lekvagnar åt mig på pianofabriken. Särskilt en av dessa vagnar lekte jag med i många år."