Om arbetarna i Boda

Den felaktiga uppgiften om datumet då Carl Johan Kreü (eller Kreij som det står i många kyrkböcker) flyttade till Boda kommer från husförhörslängden.

Denna felaktiga uppgift ledde till att min morfar drog en delvis felaktig slutsats i sin berättelse om fajansfabriken i Boda. Det verkade nämligen som om Kreü hade kommit till Boda ett år före Carl Erasmi Dam och de andra arbetarna.

En genomgång av utflyttningslängderna i Oskarshamn och inflyttningslängderna i Ålem ger följande bild. Notera att inflyttningsattestens nummer och datum stämmer överens med husförhörslängden. Det enda som skiljer är årtalet, och det måste ha blivit fel i husförhörslängden.

Oskarshamns utflyttningslängd

Ålems inflyttningslängd

Nr Datum HFL Namn/yrke Utflyttad från Man/Qvinkön Nr Datum Inflyttade till
55 1874-07-03 sid 037 Rosén P.A, Fabriksarbet med hush N026 2m 1q 20 1874-07-11 Boda
71 1874-08-26 sid 185 Olsson Anton Oskar fabriksarb N123 1m 30 1874-09-02 Boda
73 1874-08-28 sid 306 Kreij Carl Johan, arbet med hushåll N280 2m 1q 32 1874-09-18 Boda
74 1874-08-28 sid 037 Rosén Johan August, fabriksarb N026 1m 33 1874-09-18 Boda
77 1874-09-04 sid 242 Dam Carl Erasmus, Fabr. med hushåll N166 2m 7q 31 1874-09-18 Boda
92 1874-09-26 sid 301 Lundström Lorentzson Frans, fabriksarb N275 2m 1q 37 1874-10-02 Boda
93 1874-09-26 sid 251 Lorentzdotter Emma Sofia, piga N191 1q 35 1874-10-02 Boda

Notera också att det var två bröder vid namn Rosén som flyttade från Oskarshamn till Boda. Det var alltså fem arbetare som följde med vid flytten, inte fyra. Bröderna Rosén blev dock inte så långvariga i Boda. Redan 1875 drog de till Nybro och startade en egen fajansfabrik där.

Joakim Hardell