Förfäderna är sorterade efter generation, med Far före Mor. Ordningen blir alltså Farfar, Farmor, Morfar, Mormor, Farfars Far, Farfars Mor, Farmors Far, Farmors Mor, Morfars Far, Morfars Mor, Mormors Far, Mormors Mor osv.


Mormors förfäder

Generation 3-5
 

Min mormor med föräldrar 1914/15Mormors Far Birger Gustaf Bäckström, 24/5 1885 - 6/8 1936
Han föddes i Katarina församling på Södermalm och döptes den 4/6 (CI:22, sid. 110). Av födelse- och dopboken framgår att hans adress var Tjärhovsgatan 10 och att Fru Clara Lundqvist var dopvittne.

1899 flyttade familjen från Tjärhovsgatan 10 till Agnegatan 5 på Kungsholmen. I 1911 års mantalslängd bodde han inte i sina föräldrars hus på Agnegatan 5. Det gjorde han däremot enligt 1914 års mantalslängd, då han står noterad som kassör utan anställning. Var "vice värd för detta hus mot ett arvode av 200 kr". Det kan jämföras med årshyran, som 1914 uppgick till 750 kr. Fram till 1934 verkar Birger ha bott på Agnegatan 5, som efter omnumrering blev nr 29. I 1935 års mantalsregister är adressen Skillinggränd 9, också det på Kungsholmen. I mantalsregistret 1936, liksom vid sin död samma år, är han skriven på Vasagatan 10. I Klara församlings död- och begravningsbok uppges dödsorsaken vara "Viteum organ cordis". Där framgår även att dödsorten var Sabbatsbergs Sjukhus, att begravningen ägde rum den 30/8 och att gravsättningen skedde på Norra Begravningsplatsen.

Mormors Mor Bertha Henrietta Bäckström, född Baumgardt, 14/10 1881 - 9/10 1966
Föddes i Hedvig Eleonora församling på Östermalm. Familjen var vid hennes födelse bosatt på Styrmansgatan 18. Hon var fem år då familjen flyttade till Artillerigatan 12. Där kom hon att tillbringa hela sin uppväxt. Hon konfirmerades tillsammans med storasyster Alma i Hedvig Eleonora församling 24/4 1896. 1906, då hon var 25 år, flyttade hon med sina föräldrar och syskon till Idungatan 5. Hon lär ha haft en vacker sångröst och funderat på att bli sångerska. Begravd tillsammans med sina föräldrar. 

Mormors Farfar Edvard Julius Bäckström, 1/7 1830 - 1/4 1913
Tapetserarmästare, född i Katarina församling. Familjen bodde då i kvarteret Mäster Mikael nr 8, enligt Katarina församlings födelsebok (CII:8, sid 187). Enligt 1855 års mantalslängd var han bosatt i kvarteret Trollhättan No 25. 1857 bodde han enligt adresskalendern på Regeringsgatan 17. Han verkar sedan under ett års tid ha bott hos släktingar vid Kungsträdgården. Huset på Lilla Trädgårdsgatan 18 (numera Kungsträdgårdsgatan 18) ägdes, enligt Jakobs församlings husförhörslängd 1858, av "Cassören J. Bäckström", född 20/2 1809, och hans hustru Mathilda, född 14/3 1810. Efternamnet till trots har ännu inte något släktskap med dem kunnat påvisas. Från Lilla Trädgårdsgatan 18 bar det av till Jakobsbergsgatan 7, där han bodde en tid omkring 1864-67, för att sedan flytta till Regeringsgatan 50.

Edvard Julius var gift två gånger. Hans första hustru var Johanna Euphrosyne Hillström, född 20/8 1832. De fick fem barn innan skilde sig 8/9 1874. Euphrosyne Johanna Bäckström finns noterad i Hedvig Eleonora församlings utflyttningslängd. Hon flyttade till Nikolai församling den 5/11 1875 och i samband med det noterades att hon flyttat in i församlingen den 11/11 1874. Edvard Julius verkar ha gift om sig tämligen omgående, för han fick ett barn med Mormors Farmor mindre än ett år efter skilsmässan, och hon var född inom äktenskapet. Dottern hette Maria Lovisa och föddes 13/8 1875. Då uppges familjens adress ha varit Nybrogatan 23 i Hedvig Eleonora församling. Vid flytten till Katarina församling 1876 var det dock Jakobsbergsgatan 7 som var avflyttningsadressen, och

E.J. Bäckström flyttade tillsammans med Mormors Farmor och sonen Ludvig Julius (född 1863) till Tjärhovsgatan 10 den 2/10 1876. Enligt inflyttningslängden hade han varit gift en gång tidigare med Euphrosyne Johanna Hillström "från hvilken han afskiljt" enligt ett "skiljobrev d. 8/9 74". Två av barnen från det första äktenskapet flyttade in några veckor senare att döma av inflyttningslängden.

Mormors Farfars firma gjorde, enligt min mamma, inredningar till fina båtar. I Stockholms Adresskalender 1896 (då Edvard var 66 år och uppenbarligen pensionär) finns följande firma upptagen: 

E.J. Bäckström f.d. tapetserefirma, inneh. af Lundin & Nilsson Tjärhofsg. 10. 

Familjen flyttade 1899 till Agnegatan 5 på Kungsholmen. De skrevs ut från Katarina församling den 29/9 och de noterades som inflyttade i Kungsholms församling den 4/10. Edvard hade uppenbarligen sålt sin rörelse flera år tidigare. Troligen köpte han huset i samband med flytten. Han ägde det åtminstone året därpå. Handskriften i dödsboken när det gäller dödsorsaken är svårtydd: Arterios...nephrites...chronica. Han är begravd på Norra Begravningsplatsen i Stockholm. Bouppteckningen har nummer 1913-439-r1, men jag har inte sett den, pga. att bouppteckningar efter 1860 inte finns på microfiche på Stadsarkivet. Övriga barn...

Mormors Farmor Theodolinda Friedrica Bäckström, född Fiebelkorn, 22/4 1843 - 23/10 1918
Föddes kl 11 på kvällen och familjen var då bosatt på Norrlandsgatan 54. Stavningen varierar: I 1911 års mantalslängd står det Fredrika Theodolinda, men i samband med dopet står det Theolinda. Står med i Adolf Fredriks församlings husförhörslängd 1853 (AI:58-59, sid 42), då familjen bodde i kvaretet Adonis. 1855 var hon bosatt i Johannes församling enligt mantalsregistret. 1873 är hon sömmerska och bor i Jakobs församling. Av 1899 års inflyttningslängd i Ulrika Eleonora (Kungsholms) församling framgår, att medan den övriga familjen flyttade in från Katarina församling, står det St Gertrud på Theodolinda. Det är ingen församling i territoriell bemärkelse, utan namnet på Tyska församlingen i Stockholm. Det betyder inte att hon hade invandrat. Hon föddes i Stockholm, liksom båda hennes föräldrar. Att dödsorsaken var cancer och att dödsorsaken fastställdes av en läkare framgår av Ulrika Eleonora församlings dödbok för 1918. Bouppteckningen har nummer 1919-854, men jag har inte sett den, pga. att bouppteckningar efter 1860 inte finns på microfiche på Stadsarkivet.

Mormors Morfar Gottlieb Edvard Baumgardt, 16/5 1849 - 1/8 1938
Föddes av i Adolf Fredriks församling. Under rubriken föräldrar står det "Okänd 37 år". Gottlieb Edwards födelse står noterad bland de oäkta barnen. Gottlieb Edvard blev i späd ålder omhändertagen av J.W. Baumgardt, men något erkännande av faderskapet kom inte i anslutning till G.E:s födelse. Många andra oäkta barn har olika slags intyg där föräldrarna, ångerfulla och nygifta, erkänner föräldraskapet. Något sådant tycks inte finnas för Mormors Morfar. I 1850 års mantalslängd tillhör han J.W. Baumgards hushåll, men inte som son, utan som "Gossen" Gottlieb, född 16/5 1849. 1855 är Gottlieb Edvard fosterson, och 1860 son till Johan Wilhelm Baumgardt, om man ska tro mantalslängderna. Vid hans konfirmation 1864 uppgavs föräldrarna vara "okända".

I 1876 års adresskalender står han som verkmästare, Björngårdsg. 15. På den adressen fanns en borstbinderifabrik.

Ur Dagens Nyheter.1877-1886 bodde han med sin växande familj på olika adresser på Styrmansgatan. 1877 och framåt är han den ende med namnet Baumgardt som finns upptagen i Stockholms Adresskalender. Han beskrivs 1877-85 som borstbindare och penselmakare: Ll. Styrmansg. 4; verkstad Styrmansg. 18. Ll står för Ladugårdslandet, det äldre namnet på Östermalm. Styrmansgatan hörde 1877 till stadens utkanter och bebyggelsen verkar ha präglats av små trähus. Strandvägen med sina palats anlades inte förrän omkring 1890. Familjen bodde på Styrmansgatan 24 år 1885 och på Artillerigatan 12 åren 1886 till 1896 och hade även sin verkstad på den adressen. De hade allmän telefon redan 1886 (telefonnumret var 7221). År 1886 och därefter titulerades G. E. Baumgardt Borstbinderifabr. 

1906 flyttade familjen från Artillerigatan till Idungatan 5 i norra delen av Vasastaden. Även borstbinderifabriken låg där. 1906 hade familjen även rikstelefon, nummer 2915.

I Matteus församlings dödsbok för 1938 anges som dödsorsak hjärtfel, broncho-pneumonia och ålderdomsavtyning. Han blev 89 år. Begravd på Stockholms Norra Begravningsplats.  Övriga barn...

Mormors Mormor Selma Ofelia Baumgardt, född Karlsson, 24/10 1857 - 9/9 1932
Född och uppvuxen i Maria församling. Sina första år bodde hon i samma kvarter som Stocklassas bortbinderifabrik låg, men 1876, då G.E. Baumgardt var verkmästare där, bodde Selma med sina föräldrar på Tavastgatan på Mariaberget, ca 300 m därifrån. Hon konfirmerades i Maria församling år 1872. I efterhand har någon skrivit in i konfirmationsboken att hon gifte sig 26/12 1879 med borstbind. mäst. Gottlieb Edvard Baumgardt. "försvarlig" står det som vitsord. Vid hennes död i Matteus församling uppges dödsorsaken vara något som ser ut som "Chololithian choses....tetia". Begravd i makens familjegrav.

 

 

Mormors Farfars Far Anders Johan Beckström, 1/3 1792 - 2/6 1852.
Var Coopvaerdie styrman och bosatt nära Katarina kyrka. I Stockholms Segelsjöfart, minnesskrift 1732-1932, återges en kort berättelse om hur fregattskeppet Piteå, med Johan Bäckström som styrman, efter att ha intagit last i England råkade ut för en storm utanför Landsort i november 1821. Läs hela berättelsen här. I Katarina Östra och Inre Mantalslängd för 1840 nämns coopv. Styrmannen Anders Johan Bäckström, hans hustru, samt två söner. Fram till 1846 titulerades han "Coopv Styrman" i mantalsregistret. Därefter var han "f.d. Coopv styrman".

1852 är det sista året hans namn förekommer och 1853 är hans hustru styrmansänka. Av Katarina församlings död- och begravningsbok (FI:11, sid 364) framgår att "Coopv Styrman And. Joh. Beckström" dog den 2 och begravdes den 6 juni 1852, att han var gift och att hans adress var då Ö Kyrkogat 6. Dödsorsaken ser ut att vara vara "Gastr..k nerffeber" Hans ålder uppgavs vara 60 år, 3 månader och 1 dag, vilket stämmer precis med det födelsedaum som angetts i andra källor. Det står även något som ser ut som "Öfverlovstap. Willström". Jag lyckas inte tyda det, men Willström var hans hustrus efternamn.

Mormors Farfars Mor Maria Lovisa Bäckström (Nyman), född Willström, 16/2 1794 - ca 1883
Vid sonen Edvard Julius födelse uppges moderns namn vara Maria Lovisa Nyman. I födelseboken för Katarina församling finns en Maria Lovisa född den 16/2 1794. Hennes far hette dock inte Nyman utan Willström (texten är svårtydd, det krävdes flera källor för att tyda efternamnet). Att det är rätt barn är det dock ingen tvekan om, för vid Johan Willströms bortgång är dottern Maria Lovisa gift Bäckström. Namnet Nyman kan komma från ett tidigare äktenskap. I mantalsregistret 1853 är hon styrmansänka. Hon finns med år 1875, då mantalsregistret på CD slutar. Då bodde hon i Katarina Östra och Inre och hade nr 84 i mantalslängden.

Det sista året hon finns med i registret till Rotemansarkivet i Stockholm är 1883. Det årets Rotemanslängd finns inte på microfice, men år 1881 bor hon i kvarteret Hästen i rote 13, nr 4124, liksom sin son med familj.

Mormors Farmors Far Johann Carl Friedrich Fiebelkorn, 25/12 1809 - ca 1853
Döptes 5/1 1810. I Tyska församlingens vigselbok står ovanstående namn, men vid dotterns födelse står det F Carl Johann. Står upptagen som sergeant år 1840, men som "Schühemacher" 1843 (svårtydd handskrift - flera källor ligger till grund för detta). Gifte sig i Tyska Kyrkan i Stockholm den 8/3 1840. Vigseln finns även noterad i Jakob och Johannes församling den 2/3 1840. I Stockholms Adresskalender 1849 (där det inte finns vare sig någon Baumgardt eller Bäckström) finns en C. J. Fiebelkorn: Skomakare n. Stora Badstug. 48. Stora Badstugatan finns inte längre. På 1920-talet ersattes den av Sveavägen, som är betydligt bredare än Stora Badstugatan var. Några hus från 1800-talet finns längs Sveavägen, men bara på den östra sidan av gatan, och knappast något härrör från tiden före 1880. Vid Theolindas födelse 1843 uppges en annan adress: Norrlandsgatan 54. Det verkar som om familjen flyttat till Stora Badstugatan någon gång mellan 1843 och 1846, då han var skriven i Adolf Fredriks församling. Det sista året då han finns i mantalsregistret verkar vara 1853. Då var han skomakaremästare och bodde i Adolf Fredriks församling. Han hade nummer 1792 i mantalslängden det året. I Adolf Fredriks församlings husförhörslängd 1853 (AI:58-59, sid 42) är han skomakarmästare och tillhör Tyska församlingen. 1854 (AI:60-61, sid 25) är han inte med, och hans hustru är skomakareänka. Övriga barn...

Mormors Farmors Mor Christina Ulrica Fiebelkorn, född Örnberg, 18/7 1811 - efter 1875.
Född i Storkyrkoförsamlingen, men familjens hemvist anges inte i födelseboken. Uppges vara "31 Jahre" vid Theodolindas födelse. Hittade hennes exakta födelsedatum i Jakobs och Johannes församlings inflyttningslängd 1836-40. Där finns en hänvisning till Bd. BI:4 pag. 140v, men jag lyckades inte hitta henne där. I registerboken står inte vilket år hon flyttade in till församlingen. I 1835 års mantalslängd bor hon och den två år äldre systern Maria Carolina fortfarande hemma hos föräldrarna i kvarteret Bocken nr 7. Ett fel har uppstått i 1835 års mantalslängd. De två döttrarnas namn ska vara Maria Carolina och Christina Ulrica, men det står Maria och Carolina. Födelsedatumen stämmer dock överens med andra källor.

År 1850 bodde familjen i kvarteret Adonis nr 4, vilket troligen är detsamma som Stora Badstugatan 48. År 1855 var hon änka och bodde i kvarteret Apotekaren nr 7 i Johannes församling med sina fyra döttrar. Enligt registret till 1873 års mantalslängd bor Skomakare Enkan U C Fiebelkorn i Ladugårdslandet Övre. Enligt mantalsregistret hade hon varit änka sedan 1854. Hon finns med år 1875, då mantalsregistret på CD slutar. Då bodde hon i Ladugårdslandet Övre och hade nr 3636 i mantalslängden.

Mormors Morfars Far se Morfars Farfars Far, som åtminstone enligt familjetraditionen ska vara samma person.

Mormors Morfars Mor uppges vara "Okänd 37 år". I 1855 års mantalsregister finns i J W Baumgardts hushåll en piga vid namn Dorothea Pettersson. Hon var född 9/2 1812, vilket skulle stämma med åldern, men ingenting annat tyder än så länge på att hon skulle ha varit mor till G E Baumgardt.

Mormors Mormors Far Olof Carlsson, 4/2 1825 - 9/8 1895
Föddes i Sövde församling (http://www.sovdepastorat.se/) i dåvarande Malmöhus län. I födelsenoteringen är förnamnet Ola. I 1835 års husförhörslängd står det Ohla. Flyttade med föräldrar och syskon från Lilla Fodstorp i Sövde till Skönabäck i Slimminge den 5/5 1835. När föräldrarna flyttade från Slimminge till Skurup 1838 flyttade Ola till gården Stora Björnkroken. Där står han inte som dräng i husförhörslängden, utan som "gossen", men han var å andra sidan bara 13 år. Vid 14 års ålder flyttade han 1839 till Veberöd. Enligt Vomb (Veberöd) församlings inflyttningslängd (B:3) anges "Sedelns datum" 1/11 och "sedelns aflemningsdag" 8/11. Det ser ut som om der är Dörröd Skolhus han flyttade till. På uppslag 139 i husförhörslängden finns under rubriken Skolan ett överstruket namn som ser ut att vara Gossen Olof Karlsson. Han verkar ha flyttat redan 1840 till något som ser ut som Heckaberg (?).

Någon gång före 1853 kom han till Stockholm, där han gifte sig i Finska församlingen den 19/10 1853. Flyttade den 17/11 1855 från Finska församlingen till Maria Magdalena församling på Södermalm tillsammans med hustrun och det då enda barnet, dottern Anna Josefina.  Var skomakaregesäll såväl vid inflyttningen som vid vid dottern Selmas födelse 1857, och vid båda tidpunkterna var de bosatta i kvarteret Nederland Mindre nr 16, Högbergsgatan 46 B. 

Familjen flyttade flera gånger, men verkar ha hållit sig inom den norra delen av Maria församling. 1868 var de bosatta i Kvarteret Ufven 1, Hornsgatan 68. 1873 och 1878 bodde de i kvarteret Wiggen 6-7 (Tavastgatan 39-41). 1881 är föräldrarna och de yngre barnen bosatta i kvarteret "Kattryggen 8, 10, 12", vilket motsvarar Tavastgatan 29 B. Dödsdatumet är inskrivet i efterhand i inflyttningslängden. Övriga barn...

Mormors Mormors Mor Evelina Augustina Carlsson, född Hellstén, 10/5 1828 - 13/11 1895
Föddes i Karl Johans församling i Göteborg (C:1). Verkar ha flyttat från Carl Johans församling i Göteborg till Stockholms Finska församling tillsammans med föräldrar och syskon år 1833 enligt Finska Församlingens församlingsbok 1842-55. I död- och begravningsboken fanns en hänvisning till inflyttningslängden år 1855, vilket syftar på flytten från Finska församlingen till Maria Magdalena. Se maken. Dödsorsaken uppges vara Cirrhosis hepatis.

Generation 6

Mormors Farfars Farfar Anders Beckström, 176(5) - 13/6 1810.
Coopv. Styrman. I mantalslängden 1790 (Katarina Norra, sid 402, nr 861) var han 24 år och sjöman. Gifte sig med Maria Lisa Bruno i Maria Magdalena församling den 10/4 1791. I 1800 års mantalslängd (Katarina Norra, sid. 235, nr 684) anges inte namn och födelsedatum på barnen, utan endast ålder och kön. Anders, 35 år, och hans hustru, 45 år, hade tre barn, en son på sju år, en dotter på fyra och en son som var två år. Den sjuårige sonen var Mormors Farfars Far. De bodde i kvarteret Kejsaren år 1800. Husförhörslängden i Katarina församling från samma år (AI:11, sid 59) är inte särskilt uttömmande. "Styrman And. Bäckström, 5 personer" är all information man får om hushållet i Kvarteret Kejsaren nr 171.

Enligt bouppteckningen (1810-II-185) var han Coopvaerdie Capitain. Dottern visade sig heta Maria Eleonora. Den yngre sonen finns inte med. Vid sin död var han inte längre gift med Maria Elisabeth Bruno utan med Margareta Elisabeth Nyman, med vilken han hade sonen Jakob Wilhelm som var fyra år 1810. I död- och begravningsboken finns inte mycket information. "Af Enkan" står det, men inte hennes namn. Någon födelseort uppges inte heller. Däremot framgår att begravningen ägde rum den 18/6, att han var 45 år och att dödsorsaken var lungsot.

Mormors Farfars Farmor Maria Elisabeth Bruno, 5/9 1754 - 29/9 1804.
Född i Habo, och bostadsorten uppges vid födelsen vara Gäboruder. Vid systerns födelse 27/12 1755 är bostadsorten Giälbo Ruder. Hon flyttade till Stockholm senast år 1791. Hennes namn uppges inte i 1800 års mantalslängd. Allt man får veta är att Anders Beckströms hustru är 45 år, vilket stämmer tillräckligt bra för att man ska kunna anta att hon var i livet och att det inte var fråga om Anders Beckströms andra hustru. Namnet framgår dock av makens bouppteckning, och vigseln hittades på www.familysearch.org. Dödsdatumet framgår av hennes bouppteckning, som har nummer 1804-IV-525.

Mormors Farfars Morfar Johan Willström 24/7 1766 - maj 1836
Han var sjöman vid dotterns Maria Lovisas födelse 1794. I mantalsregistret år 1800 finns en sjöman vid namn J. Willström, bosatt i distriktet Katarina Norra. Numret i mantalslängden är 489. År 1820 bodde han och hustrun i kvarteret Mäster Mikael nr 3. Födelsedatumet ovan kommer från 1820 års mantalslängd. Enligt bouppteckningen (1836-II-930) dog han i maj månad 1836 och ska då ha varit 65 år gammal. Han hade vid sin död två barn.

Mormors Farfars Mormor Margareta (Greta) Kinnström, 29/9 1764 - 18(39)
Gifte sig med Johan Willström i Katarina kyrka den 28/4 1793. Uppges vara 26 år vid Maria Lovisas födelselse 1794, vilket stämmer dåligt med uppgiften i 1820 års mantalslängd, där ovan nämnda födelsedatum anges. Där framgår även att hon och maken "Dricker Caffe, nyttjar mindre siden". Hon finns med i mantalsregistret 1839, men inte 1840. 

Mormors Farmors Farfar Joh. Carl Friedr. (Carl Johan Fredric) Fiebelkorn, 3/5 1786 - ?
Den förstnämnda namnformen är den som står i samband med sonens dop i Tyska kyrkan i januari 1810. I Tyska kyrkans kyrkböcker finns en tendens att skriva även svenska namn på tyskt vis: Friedrich istället för Fredrik, Aspmann med två "n", osv. Inom parentes står det namn som anges i 1820 års mantalslängd. I svärfaderns bouppteckning 1809 tituleras han "trumpetaren wid Kong. Lif Regementets Cuirasera". I mantalslängderna står han noterad som Hautboist 1810 och som "Kongl Kammar Musicus och Fahn Junkaren vid Kongl Svea Lif Gardet" 1820. Därifrån kommer även hans födelsedatum. Tyvärr verkar ingen Fiebelkorn finnas i Tyska församlingens födelseböcker för maj 1786, och församlingen har ingen inflyttningslängd, så tills vidare verkar det här spåret vara stängt.

Mormors Farmors Farmor Anna Carolina Fiebelkorn född Aspman, 30/4 1787- 17/11 1814
Född i Hedvig Eleonora församling.
Står med i 1800 års mantalslängd och uppges där vara 13 år. Var 22 år vid sin fars död och redan då gift med Johan Carl Fredrich Fiebelkorn. Uppges i bouppteckningen ha varit 28 år vid sin död.

Mormors Farmors Morfar Olof Örnberg, 27/3 1782 - 1840?
Skomakaremästare verkar vara överrepresenterade bland mina förfäder. 1820 bor de i distriktet Klara Övre. Övriga barn... 1835 bor Olof Örnberg i kvarteret Bocken 7 i Jakobs församling med hustru, två döttrar, tre lärlingar och en tjänsteflicka. 1837-1838 bor en skomakaremästare vid namn Olof Örnberg i Adolf Fredrik enligt mantalsregistret. Någon registerbok över döda i Adolf Fredriks församling finns inte för perioden, vilket gör det svårt att hitta hans dödsnotis. Jag sökte förgäves efter Carl Baumgardts bortgång i samma bok och vet att den inte är lättläst.

Mormors Farmors Mormor Maria Christina Örnberg, född Broberg, 15/9 1772 - ?
Hennes och makens födelsedatum finns i Klara Övre Mantalslängd för 1820. Enligt Familysearch skulle en Maria Broberg ha döpts i Jakob och Johannes församling den 9/12 1772. Den uppgiften stämmer inte. Såvida inte mantalslängden har alldeles fel, föddes  Maria Christina inte i Jakob och Johannes församling.

Mormors Mormors Farfar Carl Andersson, 14/1 1799 - ?
Född i Skivarps församling (stavas Skifwarp 1835) i nuvarande Skurups kommun. Gifte sig i Sövde, som numera tillhör Sjöbo kommun, den 23/8 1823 enligt Familysearch. I 1835 års husförhörslängd i Sövde församling står födelsedatum och födelseort. Där står även att Carl tjänar Asmåsa gård. I anmärkningskolumnen står: "Hustrun bor å L. Fodstorp" Hans namn är överstruket, möjligen pga. att han lämnade församlingen 1835 och flyttade till Slimminge församling i nuvarande Skurups kommun. Enligt Slimminge församlings inflyttningslängd bosatte sig Carl, som tituleras dräng, med familj på Skönabäck. I Slimminge församlings husförhörslängd 1836 - 1847 bor familjen på Skogvaktarehus. 1838 flyttade familjen, utom de två äldsta barnen, från Slimminge till Skurup. De fick åtminstone sju barn.

Mormors Mormors Farmor Pernilla Nilsdotter, 6/4 1803 - ?
Född i Sövde församling i nuvarande Sjöbo kommun. Hennes namn hittade jag först på Familysearch, där sonen Olofs födelse finns med. 1835 var hon och barnen bosatta på Lilla Fodstorp enligt Sövde församlings husförhörslängd. I utflyttningskolumnerna står det "Slimminge" och "35", vilket tyder på att hela familjen lämnade Sövde åt 1835 (Carl och Pernilla fick en dotter, Elna, i Slimminge 1837). Det kan vara orsaken till att någon gjort ett stort kryss över familjemedlemmarnas namn i husförhörslängden. I kolumnen för anmärkningar står det att "Mannen Carl Andersson tjänar på Asmåsa Gård". Flyttade med maken och de yngre barnen från Slimminge till Skurup 1838. Jag lyckades inte hitta dem i Skurups församlings inflyttningslängd. Därför vet jag inte vilken gård de flyttade till, vilket gjorde att jag inte hittade dem i husförhörslängden heller.

Mormors Mormors Morfar Erik Hellstén, 22/12 1786 - 6/5 1844
Född i Kimito enligt Finska Församlingens församlingsbok över gifta personer 1842-55. Kimito församling, som på svenska heter Kemiö, ligger i Egentliga Finland, och delar av kyrkböckerna finns tillgängliga på www.genealogia.fi/hiski/ex22ho?se+A02, men än så länge bara för en begränsad period i slutet av 1600-talet.

Till yrket var Erik Hellstén Timmerman enligt Finska Församlingens församlingsbok. Vid dottern Evelina Augistinas födelse i Göteborg 1828 var yrket Coopv. Timmerman. I en kolumn, som det är svårt att tyda rubriken till, står "Carl. Joh.", och i nästa kolumn "33". Jag tolkar det som att de flyttade från Carl Johans församling i Göteborg till Stockholm 1833. De fick åtminstone fyra barn.

Mormors Mormors Mormor Annika Hellstén, född Dahlman, 16/9 1792 - ?
Född i Hasslösa församling (som ligger i Lidköpings kommun, mellan Lidköping och Skara) den 24/9 1792 enligt Stockholms Finska Församlings församlingsbok över gifta personer 1842-55. I Hasslösa församlings födelse- och dopbok finns en Annica, född den 16/9 och döpt den 17. Det föddes bara något enstaka barn per månad i Hasslösa under perioden, så det kan knappast vara någon annan. Texten är mycket svårläst, så den enda detalj jag lyckats hämta var att moderns namn möjligen var Greta. Det visade sig stämma med Hasslösa församlings husförhörslängd 1788-1800, då Annika med föräldrar och syskon bodde på Springestorp. Vid dottern Evelina Augustinas födelse i Göteborg 1828 kallas hon Annika Svensdotter. Någon notering om hennes död finns inte i Finska församlingens församlingsbok. I 1855 års mantalsregister finns en Anna Hellsten, född 24/9 1792. Hon var fattighjon och bodde på Kungsholmen, nr 478 i mantalslängden.

Generation 7

Mormors Farfars Farmors Far Anders Johansson Bruno, 172(4) - 7/1 1781
Var kronolänsman vid de sex första barnens födelse i Habo församling åren 1754-1761. Gifte om sig efter första hustruns död och fick minst två barn med den nya hustrun Greta Ruckman. Vid sin död (i "feber") titulerades han Hovrättskommissarie. Det är i dödsnoteringen som namnet Johansson står, vilket gav en ledtråd i sökandet efter hans far.

Mormors Farfars Farmors Mor Kristina Maria Bruno, född Rylander, 172(1) - 26/10 1769
Stavningen av hennes förnamn varierar väldigt i barnens födelsenoteringar. Jag hittade henne och hennes make på http://jbgf.phetast.nu/bocker/habo/habo.htm efter ett tips från Lars-Johan.

Mormors Farfars Morfars Far Pet. Willström
Den 24/7 1766 föddes en Johan Eric i Katarina församling, vilket stämmer alldeles för bra för att det ska kunna vara någon annan än Mormors Farfars Morfar. Pet. Wiström ser det ut som det står att fadern heter, men yrket och förnamnet är väldigt svåra att tyda. 

Mormors Farfars Morfars Mor Sara Caisa Bergström
Hennes namn var lättare att tyda i Katarina församlings födelsebok från 1766.

Mormors Farmors Farmors Far Johan Eric Aspman, 1739 - 8/5 1809
Vid giftermålet med Sara Catharina Humble i Jakob och Johannes församling den 23/11 1781 tituleras han "Revisorn i Riksens Ständers Banque". 1796 kallas han Banco revisor. 1800 och framåt tituleras han Banco Casseur. Var vid sin död bosatt vid något som ser ut som "Sevebatsgatan" i Hedvig Eleonora församling . Kvarteret hette Rudan Mindre och han ägde tre andra fastigheter i samma kvarter, varav två vid Sibyllegatan. Familjen verkar då ha bott i Hedvig Eleonora församling sedan åtminstone 1786. I bouppteckningen tituleras han "Casseuren i Riksens Höglof Stenders Banque". Johan Eric hade barn i två äktenskap

Mormors Farmors Farmors Mor  Sara Catharina Aspman, f. Humble, 20/4 1760 - 6/2 1816.
Född i Hedvig Eleonora församling. Vid dottern Maria Catharinas födelse i Hedvig Eleonora församling 25/3 1786 uppges modern Sara Caijsa Humble vara 26 år gammal. Hon tycks annars ha åldrats ovanligt långsamt. Enligt 1800 års mantalslängd var hon 44 år, i 1810 års mantalslängd uppges hon vara 50 år, och vid sin död 1816 ska hon ha varit 53 år. Födelsedatumet kommer från Familysearch, där förnamnet är Sara Catharina. Som födelseort anges endast Stockholm.

Mormors Mormors Farfars Far Anders Olsson
Står som fader vid sonen Carl Anderssons födelse i Skivarp den 14/1 1799. Enligt födelseboken var de då bosatta på N:o 2 Steglarp. En Anders Olsson gifte sig med en Matta Olsdr i grannförsamlingen Västra Nöbbelöv den 15/8 1788 enligt Familysearch. Tills motsatsen har bevisats har jag antagit att det är Mormors Mormors Farfars Far och Mor. På Familysearch finns flera barn födda i Skivarp och Västra Nöbbelöv till dessa föräldrar.

Mormors Mormors Farfars Mor Matta Olsdotter
Står som moder vid sonen Carl Anderssons födelse i Skivarp den 14/1 1799. Någon husförhörslängd för Skivarps församling före 1809 finns inte på mikrokort, så det verkar inte lätt att få reda på Anders Olssons och Matta Olsdotters födelsedatum.

Mormors Mormors Farmors Far Nils Olsson 26/11 1758 - ?
Enligt födelsehandlingen döptes Nils i Sövde första advent 1758. Står som fader vid dottern Pernilla Nilsdotters födelse i Sövde den 6/2 1803 enligt Familysearch, där det även framgår att Nils och Bereta gifte sig i Sövde 17/7 1791. Åtta barn till Nils Olsson och Bereta Jacobsdotter föddes i Sövde 1791 - 1806. I Sövde församlings husförhörslängd 1812 bor Nils Olsson med hustru och barn på Stora Munkesjö. Där bor Nils kvar enligt husförhörslängden 1835, men hustrun Bereta verkar inte längre vara i livet. Den gifta dottern Elna, som är krympling, liksom Elnas dotter Anna, född 15/11 1827, bor också på Stora Munkesjö 1835. Gården är 1 mantal och brukas under Snogeholm enligt husförhörslängden.

Mormors Mormors Farmors Mor Bereta Jacobsdotter 14/8 1763 - ?
Står som moder vid dottern Pernilla Nilsdotters födelse i Sövde den 6/2 1803 enligt Familysearch. Födelsedatumet tillhör den enda Bereta Jacobsdotter som fötts i Sövde enligt Familysearch.

Mormors Mormors Mormors Far Swen Olofsson Dahlman, 1758 - ?
Det föddes ingen Sven i Hasslösa församling år 1755 enligt födelseboken (C:3). Enligt Hasslösa församlings husförhörslängd 1778-1800 bor Swen med hustru och barn på Springestorp. Där namnges även fem barn. Om Swen står det att han "Wistas i Göteb: vid Artilleriet". I Hasslösa församlings husförhörslängd 1770-1777 (A:1) verkar familjen inte ha bott på Springestorp. I 1802 års mantalslängd är Swen Dahlman och hans (icke namngivna) hustru inhyseshjon och mantalsbefriade.

Mormors Mormors Mormors Mor Greta Andersdotter 1751 - ?
Bor på Springestorp enligt Hasslösa församlings husförhörslängd 1788-1800. Det föddes ingen Greta eller Margareta i Hasslösa församling år 1751 enligt födelseboken (C:2).

Generation 8

Mormors Farfars Farmors Farfar Johan Bruno, 1693 - 29/10 1749
Född i Gabo Ruder i Habo enligt Familysearch. Gifte sig 1723 med Agneta Svensdotter Dimberg. Han verkade som häradsskrivare i Vartofta.

Mormors Farfars Farmors Farmor Agneta Svensdotter Dimberg, 1689 - 25/7 1780
Född i Habo enligt Familysearch.

Mormors Farmors Farmors Farfar Jacob Aspman. 171(?) - 175(3)
Jacob Aspman stod som fader då en Jan Eric Aspman döptes den 10/9 1740 i Jakob och Johannes. Modern hette Margareta, vilket gör det troligt att barnet är samma person som senare kallas Johan Eric. Den teorin stärks av att Jacob Aspman gifte sig med en Margareta Gestrin I Stora Kopparberg den 22/7 1739. Lars-Johan hittade vigseln på Familysearch. Margareta Gestrin gifte om sig 1754. Då var Jacob troligen inte i livet längre.

Mormors Farmors Farmors Farmor Margareta Magdalina, född Gestrin 1715 - 21/5 1810
Var änka och 82 år gammal och boende i Johan Eric Aspmans hushåll enligt 1800 års mantalslängd. Vid sin död uppgavs hon vara "Enka efter Kammarskrifvaren Termenius". De gifte sig i Huddinge 1754 enligt Familysearch, vilket måste ha varit efter Jacob Aspmans död. Hennes födelseår är beräknat utifrån att hon uppgavs ha varit 94 år och 7 månader vid sin död. Hon dog, inte helt oväntat, av ålderdom. 94 år måste ha varit en väldigt hög ålder år 1810.

Mormors Farmors Farmors Morfar Bengt Humble, ca 1726 - 1/6 1785
Vann burskap i Stockholm som slaktare 17/8 1756 [26]. Gifte sig i Huddinge den 19/10 samma år. Enligt registret till 1758 års taxeringslängd bodde en slaktare vid namn Bengt Humbla i distriktet Norrmalm över och yttre, nr 5:23. Vid dottern Sara Catharinas födelse 1760 bodde han i Hedvig Eleonora församling. Enligt hustruns bouppteckning blev han ålderman i yrket. Uppges i vid sin död i Jakobs församling ha varit handelsman och slaktare. Han dog av slag vid 59 års ålder enligt död- och begravningsboken.

Mormors Farmors Farmors Mormor Margareta Humble, född Rischer, ca 1728 - 8/3 1802
Vid giftermålet i Huddinge kallas hon Anna Margareta. Där står även att hon är "af Jacobi" församling. I bouppteckningen vid hennes död uppges hon vara änka efter Slaktareåldermannen Bengt Humble och att hon blev 74 år. Hon efterlämnade bl.a. ett hus på Norrlandsgatan 17-18 (kvarteret Oxen Mindre) värderat till 5000 Riksdaler. Dessutom framgår vilka barn som fanns i livet då.

Mormors Mormors Farmors Farfar Ola Nilsson.
Står som far vid Nils Olssons födelse i Sövde den 26/11 1758. På Familysearch har jag hittat nio barn till Ola Nilsson och Parnilla Jeppasdotter födda i Sövde. Ola Nilsson är ett mycket vanligt namn, så det finns flera Ola Nilsson i Sövde i passande ålder.

Mormors Mormors Farmors Farmor Pernilla Jeppasdotter
Står som mor vid Nils Olssons födelse i Sövde den 26/11 1758. Ingen Pernilla Jeppasdotter föddes i Sövde i början av 1700-talet om man ska tro Familysearch.

Mormors Mormors Farmors Morfar Jacob Jonsson
Står som far till Bereta Jacobsson vid hennes födelse i Sövde den 10/8 1763. Det är ett antagande att det är rätt Bereta Jacobsson det är fråga om. Nio barn med det namnet finns på Familysearch. Alla föddes i Skåne på 1700-talet, men bara en i Sövde. Fem barn till föräldrar vid namn Jacob Jonsson och Karna Jonsdotter föddes i Sövde 1756 - 1773.

Mormors Mormors Farmors Mormor Karna Jonsdotter
Står som mor till Bereta Jacobsson vid hennes födelse i Sövde den 10/8 1763.

Generation 9 och äldre

Mormors Farfars Farmors Farfars Far Johan Bruno ? - 1713
Johan Brunos och hans förfäders namn kommer från en antavla uppställd av Leif Andersson. Johan Bruno var befallningsman på Traneberg.

Mormors Farfars Farmors Farfars Mor Katharina Bure.
Med henne kommer vi in på Bureätten, med påstådda anor ända tillbaka till 900-talet.

Mormors Farfars Farmors Farfars Farfar Hans Bruno 1614-1684
Sannolikt hantverkare på Läckö slott (enligt Leif Andersson, se ovan). 1688 bodde han på Storehall på Kållandsö.

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfar Olof Rolandsson Bure, ? - 27/5 1697
Slottskamarerare på Läckö Slott.

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Far Roland Olai Bure, 11/12 1587-1670
Kyrkoherde i Nora i Västmanland enligt Leif Andersson. Antavlan över hans far säger dock följande: Kyrkoherde i Nora 1633-1659. Född 1587-12-11 i Nora (Ånge). Död 1670-04-03 i Nora (Uppl). Begravd 1670-04-09 i Nora (Uppl).

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Mor Katharina Björnsdotter, ? - 1637
"född 16xx i Enåker (U), död 1706-02-16 i Nora (U)." [29]. Dödsdatumet i [29] är nog fel. Det är samma datum som anges för dottern Catharina, så det har nog skett en sammanblandning.

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfar Olaus Laurentii Bure, 1543 - 1614
Uppgifterna kommer från en ansedel över Olaus Laurentii Bure där det framgår att han var far till Roland Olai. Där finns även en biografi över Olaus Laurentii Bure:

"Kyrkoherde mellan 1588-05-.. och 1614 i Nora (Uppl). Enligt en uppgift från 1613 skall Bure då ha varit präst i 52 år - han skulle alltså ha blivit prästvigd 1561, samt varit kyrkoherde i Nora i 25 år. Innan han kom till Nora i Uppland hade han varit kyrkoherde i Nora i Ångermanland sedan 1579. Han underskrev som representant för prästerskapet 1590 års arvförening samt Uppsala mötes beslut 1593. År 1600 begärde Bure att få en ung person till hjälp eftersom han var sjuklig och på grund av "rosen" inte klarade sockenbuden i den vidsträckta församlingen. I Ångermanland hade Bure sedan 1582 ägt kronohemmanet Fantskog i Skog jämte hemman i Hjelta, Bjärtrå socken. I Nora, Uppland ägde och brukade Bure åtminstone från 1591 hemmanet Buska om 4 öresland. Åren 1593-1605 var skatten för detta nedsatt till hälften då halva hemmanet låg öde. Dit hörde även en utjord om 2 öresland i Nordmyra. Från 1598 brukade han även ett hemman i Drängsbo, som han köpt av Jöns Grelsson och dennes släkt. 1599 ägde en syn rum avseende herr Olofs anspråk på bolandet Armanbo (Ermanneboda) och 1602 blev detta boland tilldömt honom på grund av att han hade "så stor gästning och tillsökning" Vid hjälpskatten 1599 taxerades han bl a för 8 tunnor utsäde, 100 lod silver, 35 nötkreatur samt 4 hästar. Han hade 1605 4 drängar och 4 pigor samt 1611 3 drängar och 4 pigor. 1605 bodde även en måg och en dotter hemma hos honom. Enligt Älvsborgs Lösen 1614 hade han 4 drängar och 6 pigor, året därpå redovisar hans änka 2 drängar och 3 pigor. Karl XI ökade kyrkoherdens vederlag eller lön, som utgjorde 8 tunnor, med 16 förläningstunnor, beroende dels på att prästgården kunde räkna med mycken gästning eftersom en stor stråkväg gick genom socknen, dels för att prästen svarade för underhåll av en gruvdel vid Salberget. Detta bekräftades 1613 av Gustav II Adolf med motiveringen att byn Skalebo, om vilken Östervåla och Nora socknar hade tvistat, slutligen tilldömts Nora så att dess innebyggare i fortsättningen skulle lämna tionde dit. (Källa: Uppsala Stifts Herdaminne, serie II, band II:7)" [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farmor Ursila Kristoffersdotter, 1557 - ?
Gifte sig med Oalus Laurentii Bure före 1587.

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Far Lars Andersson, 1500 - ?
Född i Viken, Skellefteå landsförs (Väbo). Länsman i Viken, Skellefteå.

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Mor Anna Mosesdotter Bure
Född 1505 i Bureå, Skellefteå landsförs (Väbo).

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Farfar Anders Larsson
Nämndeman, köpman. Ägare 1543-1549 i Yttervik 2, Skellefteå lfs (Ulf Lundström). Nämndeman 1543-1548 (Ulf Lundström). Köpman 1547 (Ulf Lundström) [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfar Moses Jakobsson Bure.
"Född omkring 1475 i Bureå, Skellefteå landsförs (Väbo). Bonde vid Bure, Skellefteå" [31]. "Född 148x i Bureå, Skellefteå (AC). Underlagman Bureå" [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Mormor Anna NN
"Född i Boteå (Y). Änka 1560" [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Far Jacob Andersson Bure
Född ca 1450 i Bureå, Skellefteå (AC). Bonde, Underlagman i Bureå. [29]  "Född omkring 1445 i Bureå, Skellefteå landsförs (Väbo). Underlagsman i Västerbotten. Bosatt vid Bureholm i Skellefteå." [31]. "Underlagman i Västerbotten, boende på Bureholmen, gift med hustru Kålug från Grubbe - 'en mäkta dejelig människa'. Hon födde honom 3 söner och 4 döttrar" [30].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Mor Kjellög Olofsdotter
Född 1450 i Grubbe, Umeå (AC) [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfar Anders Olofsson Bure
Född ca 1425 i Bureå, Skellefteå landsförs (Väbo). Underlagsman Västerbotten [29] [31].

"Han var underlagman i Västerbotten. (Troligen detsamma som landshövding.) Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Man får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn. Svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark" [30].

Enligt [30] skulle Olof Olofsson Bure, som "besatt sin fädernegård Bure och var född omkring 1420", vara Anders Olofssons far. Han är dock enligt [29] Anders Olofssons äldre bror.

Anders olofsson Bure anses vara den äldsta bevisade stamfadern till Buresläkten [33].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farmor Malin Bur-Mariet Olofsdotter
Född 1430 i Burträsk [29] [32]

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Far Olof Hersesson Bure
Född ca 1380 i Bureå, Skellefteå (AC). d.1460 [29]. "Levde 1310. Bodde på stamgården i Bure under kung Birgers tid och fullbordade bygget Bure kloster. Dit kom en abbot och tolv bröder. Han kallades Gamle Olof. (Född omkring 1380)" [30]. "Levde 1310"? Det ska nog vara 1410...

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfar Herse Falesson Bure (d.y.)
Född ca 1350 i Bure, Skellefteå (AC). d.1387 i Lövånger. Hövitsman [29]. "...ska ha varit gift med Olov Dahlkarls Jättes dotter i Bura träsk. (Född omkring 1350)" [30]. I den sistnämnda källan verkar det ha skett en sammanblandning och sammansmältning av två olika Herse Falesson Bure, där den äldre, enligt [29], var den yngres farfars farfar. I [30] saknas därför fyra generationer jämfört med [29]. Jag har valt att tro på källa [29] eftersom årtalsangivelserna är rimligare där.

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farmor Ätte Olofsdotter
Född 1355 i Burträsk (AC) [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Far Fale Bure hin Unge
Född ca 1320 i Birsta, Skön (Y). d.1402 i Birsta, Skön (Y) [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Mor Ingeborg Född 1325 [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farmors Far Olov Dalkarl Jätte, född 1310 [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfar Nikolaus Fartheignsson, ca 1285 - 1352
Född i Birsta, Medelpad. [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Far Fartheign hin Gamle, 1250 - 1324.
Född och död i Birsta, Skön (Y) [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfar Herse Falesson Bure (d.ä.)
Född ca 1180 Birsta, Skön (Y) [29]. Följande historia i [30] verkar, av årtalen att döma, vara en sammanblandning av Herse Falesson den äldre och hans sonsons sonson Herse Falesson den yngre. Jag gissar dock  att hela historien fram till uppgiften om hustrun ändå syftar på Herse d.ä:

"Han ärvde .....................hela den och rikedom efter sin far och bodde på sin fars gård Bure i Selångers socken 1210. Var Hövitsman i Norrland och levde till minst 1270. Han var en mäkta lärd och vis man, varför han kallades Abboten i Bure. Gick med silverskenor och silverbälte. Blev mördad då han falskeligen blev bjuden till bröllop, och begravdes i (Lövångers?) kyrka, men mandråparna, som kallas Kåsar, blev steglade på (Kallholmen, Rallholmen?). Han ska ha börjat anlägga Bure Munkekloster på en holme i Bura åmynne i Medelpad, och ska ha varit gift med Olov Dahlkarls Jättes dotter i Bura träsk. (Född omkring 1350)"

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Far Fali Hin Unge
Född ca 1160 i Birsta, Skön (Y) [29].

"Ägde sin fädernegård Byrestad. Levde 1190 i kung Knut Erikssons tid. Vistades efter kungens död hos dennes omyndiga barn, såsom deras förmyndare på deras gods Älgarås i Västergötland. År 1199 när kung Sverker dräpte kung Knuts söner, lyckades Fale rymma med Knuts yngste son Erik hem till sin gård Byrestad och gömde honom där i två och ett halvt år 'till dess han började Mannas'. Då drog Fale in i Norge för att skaffa folk som kunde hjälpa Erik att återta sitt rike igen och hämnas sina bröder. När han kom tillbaka över fjällen uppreste han hela Jämtland, Hälsingland och Medelpad, samt en stor del av Ångermanland, och drog söderut och stred mot kung Sverker vid Lena i Västergötland år 1208, som verserna ljuda i:

Anno Millena bis bis deco celeno pleno baclum Sverikonis Stetil in Geflo Gereonis, contigiet in Lenum.

(Två Danske löpo för enom Svenskom Sverom togo derom Werbere plerum). De danska hjälpte kung Sverker emot herr Erik, och sedan Erik Knutsson slagit kung Sverker vid Gefle Bro 1210, gjorde han Fale till herre och förbättrade han ärvda adelskap genom att ge honom en beväpnad arm till sköldemärke, därför att han hade burit honom på sin arm under farligheter, och på hjälmen norska vapenyxor, därför att han med norska män hade börjat intaga riket åt konungen. Kung Erik gav honom hela Medelpad, Jämtland och ett stycke av Ångermanland i förläning. Hans gravsten ligger på Sköns kyrkogård med detta vapen uthugget, samma vapen var målat i guld och ljusa färger och hängde på kyrkoväggen. Antingen har han själv eller hans son Herse Bure skrivit den krönika som låg förvarad i Sköns kyrka och som innehöll det som hade hänt under Fales tid. Han dog 1212. Lät bygga Byresholms slott, vilket senare blev förvandlat till Sköns kyrka." [30]

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfar Herse Falesson
Född ca 1140 i Birsta, Skön (Y) [29]. Herse Falesson Bure på Byrestad "var en rik, mäktig och välförtjänst man, om vilken bedrifter inget står. Han levde omkring 1180" [30].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Far Fale Hin Gamle
Född ca 1120 Birsta, Skön (Y) d. 1161-05-16 i Fale bro, Uppsala. Landsdomare [29].

"Ska ha bott på Byrestad (Birsta) i Sköns socken i Medelpad och varit en myndig man i Hälsingland, vilket land kung Erik IX med hjälp av Hans och Guttorm Östande år 1156 lade under Sveriges krona. Därefter blev Fale satt till landsdomare där. Han ska också ha varit hälsingarnas anförare under samme kung då denne intog Finland, där Hälsingfors och Helsinge by menas ha fått namn efter hans folk. Slutligen sägs han, sedan kungen blivit dödad vid Uppsala, av danska..? Prins ? Magnus Henriksson, ha uppsatt och anfört upplänningarna under denne prins, som då blev slagen den 16 maj 1161. (Men uti hvilken Slagning Fale sjelf blev nergjord, vid den efter honom nämnde Fale bro, ej långt från Uppsala)" [30].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfar Herse Eriksson
Född ca 1095 i Bure Selånger (Y) [29]. "Ska ha levat 1130-1148 i kung Ragnvald Knapphövdes och Sverker den Gamles tider" [30].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Far Erik Thordsson
Född ca 1075 Bure, Selånger (Y) d. Bure, Selånger (Y) [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfar Tord Jerker Bure
Född ca 1050 i Birka. d. Bure, Selånger (Y) [29]. Enligt [30] kallades han Tords Jerker, vilket tolkats som identiskt med Erik Tordsson. Därför saknas ett släktled i [30] där han och sonen enligt [29] har blivit samma person.

"Han bodde i Selånger i Medelpad och ska ha levat i kung Inge den Yngres tid vid år 1116. Han och hans söner nämndes på en runsten i Selångers socken:
Spchurdi auk Thurir Haiden auk Sihlvaster auk Herser raiste Stain dini aftir Thord Jerker Fadir sin.

Vid samma tid ska en Bure i Norrby i Njurunda socken ha levat. På hans runsten står:
Backswain auk Sihlvaster auk Fridi, raiste Stain aftir Buri Fadir sin [30].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Far Gunnar Herse
Född ca 1025 i Sigtuna [29].

Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfar Tord i Byr
Född ca 992 i Sigtuna (vid Skokloster), d. i Sigtuna (vid Skokloster) [29].

"Han ska ha levat i konung Erik Segersälls tid, vid år 992 blivit kristen och bodde vid Skokloster i Uppland, där han på egen bekostnad låtit bygga en kyrka, som länge kallades Bure kyrka och Socken. Till åminnelse efter honom, tages en sten vid kyrkodörren, upprest av hans fem söner med följande påskrift:

Antvitr, auk Gustafir, auk Juhar, auk Redaifr, samt Gunnaifr, laiti raisa (..stain thinsa..) TORD Faduri sin fotr hiuk runar, ( Ga Ol. Gelfy Dilfert: de Mausaleria Sko. p 4)" [30].

 


[Till toppen]