Barn till Farfars förfäder

Petter Olof Johansson Hardells barn
a) med Maria Cajsa Isaksdotter

Frans Oskar, 3/10 1863 - 20/2 1864

Petter Olof, 3/5 1865 - ?

Carl Johan, 8/7 1866 - 22/12 1867

Isak Vilhelm, 31/7 1867 - ?

Carl Johan, 3/9 1869 - ?

Dödfött gossebarn 20/5 1871.

b) med Maria Cecilia Michelsdotter Mattila

Johan, 3/1 1873 -  - 8/10 1931. Farfars Far

Hanna Maria, 6/12 1874 - 5/1 1879.

Greta Vilhelmina, 14/5 1877 - 12/11 1878.

Karl August, 20/11 1879 - 2/7 1885.

Frans Oskar, 15/9 1882 - ? "Amerika" står det i antavlan.

Emil August, 3/7 1885 - 12/6 1895.

Karl Mathias, 8/2 1888 - 24/10 1917.

Erik Robert, 27/3 1891 - 12/8 1894.

Gustav Adolf, 13/9 1892 - ?

Jacob Sandqvists barn
med Greta Mathilda Karlsdotter

Karl Helmer, 14/1 1868 - ?

Margareta Erika, 27/9 1869 - ?

Hilda Sophia, 24/9 1871 - ?

Hanna Maria, 23/12 1872 - 3/4 1875.

Petter August, 12/12 1874 - 24/12 1878

Birgitta Mathilda, 29/11 1876 - 15/7 1958. Farfars Mor

Jacob Oskar, 28/11 1878 - ?

Petter Albert, 11/2 1880 - 10/7 1881

Emma Catharina, 15/4 1882 - ?

Anna Christina, 24/7 1884 - ?

Johan August, 2/3 1887 - ?

Petter Axel, 5/8 1889 - 13/6 1890

Hanna Maria, 13/5 1891 - ?

Johan Olsson Hardells barn
med Brita Michelsdotter Hardell

Tvillingarna Johannes och Britta Margareta, 27/11 1829 - 1829.

Maria Johanna, 16/6 1830 - ?

Isak, 17/4 1832 - ?

Johannes, 16/9 1833 - ?

Abraham, 23/10 1834 - 1835

Per Olof, 19/10 1835 - 21/7 1910. Farfars Farfar.

Birgitta Margareta, 14/11 1836 - ?

Michel Michelsson Mattilas barn
med Maria Abrahamsdotter Mörtberg

Johannes, 18/5 1835 - ? Kallas Johan i Övertorneå husförhörslängd 1852-63 (AIa:6, fol. 201). Där framgår också att han gifte sig 12/4 (eller 12/7, svårtytt) 1862 med Greta Caisa Henriksdotter. 1863 hade de två barn: Florentin, född 1862 och Johan Oscar, född 1863.

Abraham, 30/7 1836 - ? Bodde med föräldrar och syskon på "Kuivakangas / Niska / Mattila Skattehemman" enligt Övertorneå husförhörslängd 1852-63 (AIa:6, fol. 201).

Christina Margareta, 31/12 1838 - ? Bodde med föräldrar och syskon på "Kuivakangas / Niska / Mattila Skattehemman" enligt Övertorneå husförhörslängd 1852-63 (AIa:6, fol. 201).

Catharina, 25/12 1841 - ? Bodde med föräldrar och syskon på "Kuivakangas / Niska / Mattila Skattehemman" enligt Övertorneå husförhörslängd 1852-63 (AIa:6, fol. 201).

Isak, 5/2 1845 - 4/4 1845

Erik Matthias, 14/5 1846 - ? Bodde med föräldrar och syskon på "Kuivakangas / Niska / Mattila Skattehemman" enligt Övertorneå husförhörslängd 1852-63 (AIa:6, fol. 201).

Maria Cecilia, 18/10 1849 - 2/7 1902. Farfars Farmor.

Johanna Vilhelmina, 4/4 1853 - ? Bodde med föräldrar och syskon på "Kuivakangas / Niska / Mattila Skattehemman" enligt Övertorneå husförhörslängd 1852-63 (AIa:6, fol. 201).

Nils Petter Sandqvists barn
med Margareta Jacobsdotter Malmström

Isac, 20/2 1832 - 17/4 1833 [7] [13].

Jacob, 5/4 1833 - 8/9 1903. Farfars Morfar.

Margareta Catharina, 16/7 1834 - 28/1 1884. Död i Koivukylä Hietaniemi [7] [13].

Maria Sofia, 19/8 1836 - 8/6 1841. Död i Koivukylä Hietaniemi [7] [13].

Carl Carlsson Pekkas barn
med Brita Johansdotter Kannala

Johannes, 14/8 1844 - 7/9 1918 [13][19]

Greta Mathilda, 16/9 1845 - 1934 [13][19] Farfars Mormor.

Eva Brita, 26/10 1846 - ? [19]

Caisa Sophia, 5/11 1847 - 8/1 1848 [19]

Carl, 17/12 1848 - ? [19]

Maria Johanna, 19/8 1851 - ? [19]

Petter, 16/12 1852 - 7/3 1855 [13]

Carl, 15/3 1855 - ? [13]

Albert, 26/3 1857 - ? [13]

August, 7/1 1860 - ? [13]

Petter, 9/4 1861 - ? [13]

Hanna Maria, 30/12 1863 - ? [13]

Kaisa Wilhelmina Lauri, 28/2 1865 - 28/4 1945, "Laurin Miina"
"Laurin talon emäntä, Kierivaaran alla Poikkilahella" står det i antavlan [19].

Jakob, 28/8 1869 - ? [19]

Olof Henriksson Assolas barn
med Margareta Johansdotter Mörtberg

Johannnes, 22/8 1798 - 2/10 1883 Farfars Farfars Far

Henrik, 2/10 1799 - 1800. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 252) finns han med tillsammans med föräldrarna och två syskon på Assola i Hapakylä. Där framgår även att han dog år 1800.

Anna Greta, 17/10 1801 - ?  I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 252) finns hon med tillsammans med föräldrarna och två äldre syskon på Assola i Hapakylä. Verkar ha varit i livet 1820 att döma av husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B, fol. 324). Enligt Husförhörslängden 1819-30 (AIa:3, fol. 194) gifte hon sig 1826.

Isak, 7/11 1802 - 1809.

Catharina, 30/7 1805 - 1809.

Maria, 21/1 1808 - 1809.

Abraham, 3/2 1809 - 1809.

Isak, 4/1 1810 - ? Verkar ha varit i livet 1830 att döma av husförhörslängderna 1807-1820 (AIA:2B, fol. 324) och 1819-30 (AIa:3, fol. 194). Den 30/5 1884 dog "Afl. Isak Assolas enka Maria Kaisasdotter i Haapakylä" enligt  dödboken (F:2).

Abraham, 2/2 1813 - ? Verkar ha varit i livet 1830 att döma av husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B, fol. 324) och 1819-30 (AIa:3, fol. 194).

Salomon, 12/2 1816 - 1818. Dödsåret kommer från husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B, fol. 324).

Carl, 1/9 1817 - ? Verkar ha varit i livet 1863 enligt husförhörslängderna 1807-1820 (AIA:2B, fol. 324) , 1819-30 (AIa:3, fol. 194) och 1852-63 (AIa:6, Fol. 235). I den sistnämnda husförhörslängden verkar Carl ha tagit över gården "Heikilä eller Uusitalo". Han kallas kyrkvärd och var gift sedan 22/2 1844 med Johanna Isaksdotter Torneus. De hade fått sju barn år 1863.

Petter Olof, 16/12 1819 - 1820.

Petter, 22/3 1822 - 1822.

Maria Johanna, 11/4 1823 - ?

Michael Olofsson Sacaris barn
med Anna Greta Olsdotter Råvanperä

Isac Mickelsson Pjetilä, 30/6 1805 - 11/7 1805. Född i Päckilä, Hietaniemi. [7]

Brita Mickelsdotter Pjetilä, 15/10 1807 - 4/12 1836. Farfars Farfars Mor. [13]

Johan Mickelsson Pjetilä 8/9 1809. Född i Päckilä, Hietaniemi och död samma dag. [7]

Olof Mickelsson Ero 2/4 1811 - 8/4 1811. Född i Päckilä, Hietaniemi. [7]

Salomon Mickelsson Pjetilä 27/1 1814 - 22/2 1814. Född i Päckilä, Hietaniemi. [7]

Michel Jonsson Aunis barn
med Eva Kristina Ersdottter

Eric, 17/12 1796 - ? [13]. Bodde som barn med sina föräldrar på Aunis gård i Kuivakangas enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 177). Flyttade från Aunes (Aunis?) till Hietala 1826 att döma av husförhörslängden 1819-30 (AIa:3, Fol. 164 och 170). 1830 finns sex barn noterade, varav två hade avlidit. I husförhörslängden 1852-63 (AIa:6) finns följande information på sidan 196: Eric gifte sig 25/6 1820 med Brita Olofsdotter, född 1794. De bodde med sex barn, en sonhustru och sex barnbarn på Kuivakangas (Nedre) Hietala Skattehemman. Alla dessa personer bodde inte där samtidigt. Under perioden 1852-63 flyttade flera av  barnen hemifrån och det första barnbarnet föddes 1852.

Isak, 19/7 1799 - ? [13].  Bodde som barn med föräldrar och syskon på Aunis gård i Kuivakangas enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 177). Efter faderns död verkar det som om det var Isac som tog över gården. Han gifte sig 1825 med Maria Henricsdotter. 1830 hade de fått tre döttrar, men alla hade dött som små. (AIa:3, Fol 170). I husförhörslängden 1852-63 (AIa:6) finns följande information på sidan 203: Isak gifte sig (för andra gången, verkar det som) 21/3 1833 med Anna Greta Aronsdotter och bodde under perioden på "Kuivakangas / Nedre / Aunes skattehemman" med hustu, mor (dvs Farfars Farmors Farmor) och sju barn. Modern uppgavs vara född 1774 och dog 30/4 1856. Hustrun var född 1802 och dog 3/11 (? datumet svårtytt) 1858.

Anna Greta, 16/1 1802 - ? [13]. Uppgavs vara Svagsynt (AIa:3, Fol 170). Gifte sig 21/5 1826 med Henric Nilsson, född 1795 och flyttade samma år från Aunis till Seravaara. Den gården låg också i Nedre Kuivakangas (AIa:3, Fol 158).

Michel, 18/1 1805 - 1809 [13]

Maria, 1/9 1807 - 1809 [13]

Michel, 19/3 1810 - 10/1 1898. Farfars Farmors Far.

Brita Cajsa, 9/11 1811 - 1820 [13]. I husförhörslängden 1819-30 står ett kors framför hennes namn, men jag kan inte se någon notering om när hon skulle ha dött (AIa:3, Fol 170).

Maria, 20/3 1815 - ? [13]. Bodde med mor och syskon på Aunis 1819-30 (AIa:3, Fol 170).

Abraham Abrahamsson Mörtbergs barn
med Cecilia Johansdotter Mörtberg

Johannes, 25/11 1802 - ? [13]. Bodde med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1807-20 (AIa:2b, Fol. 349). Där kallas han Johan. I husförhörslängden 1819-30 (AIa:3, Fol. 212) bor han kvar på Hätta, men kallas Johannes.

Maria, 22/7 1807 - 21/4 1882. Farfars Farmors Mor

Catharina, 8/7 1809 - ? [13]. Bodde med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1807-20 (AIa:2b, Fol. 349), liksom 1819-30 (AIa:3, Fol. 212).

Abraham, 8/9 1811 - 19/12 1891 [13]. Bodde med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1807-20 (AIa:2b, Fol. 349), liksom 1819-30 (AIa:3, Fol. 212). I husförhörslängden 1852-63 (AIa:6, Fol. 265) var han gästgivare på Hetta i Matarengi. Där uppges att han gifte sig 14/4 1842 med Lena Stina Mattsdotter, född 21/4 1819. 1863 hade de fått åtta barn, varav två hade dött. På gården bodde även hans mor, brodern Erik med familj (se nedan) och hans mor. Enligt Död- och begravningsboken (F:2), som är källa till dödsdatumet, var han f.d. gästgivare i Matarengi då han dog i lungsot, 80 år, 3 månader och 12 dagar gammal.

Margareta, 25/4 1813 - ? [13]. Bodde med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1807-20 (AIa:2b, Fol. 349), liksom 1819-30 (AIa:3, Fol. 212).

Isac, 4/11 1814 - ? [13]. Bodde med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1807-20 (AIa:2b, Fol. 349), liksom 1819-30 (AIa:3, Fol. 212).

Johanna, 9/3 1816 - ? [13]. Bodde med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1807-20 (AIa:2b, Fol. 349).

Helena Christina, 1818 - 1826 [13]. Bodde med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1807-20 (AIa:2b, Fol. 349). Där kallas hon Lena Stina.

Petter, 12/4 1821 - 16/6 1826. Födelsedatumet kommer från antavlan [13]. Bodde med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1819-30 (AIa:3, Fol. 212). Där framgår också att han dog 16/6 1826.

Eric, 15/10 1822 - ? [13]. Bodde med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1819-30 (AIa:3, Fol. 212). Enligt husförhörslängden 1852-63 (AIa:6, Fol. 265) gifte han sig 7/7 1853 med Eva Maria Isaksdotter. De bodde på Hetta i Matarengi tillsammans med Erics mor och bror Abraham med familj fram till 1854. Då hade de fått två barn. Därefter finns en hänvisning till Fol. 288 i husförhörslängden. Där står Erik med hustru och sex barn på Juntti skattehemman i Ruskola. Överst på sidan står Eva Marias farföräldrar, därefter hennes far och två syskon till honom.

Isac Nilsson Sandqvists barn
med Brita Catharina Bucht

Brita Greta, 21/2 1800 - 27/3 1823 Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7] [13]

Isac, 22/11 1801 - 29/12 1801. Född och död i Koivukylä Hietaniemi

Anna Stina, 21/12 1803 - 24/6 1804. Född och död i Koivukylä Hietaniemi

Johan, 9/12 1805 - 15/12 1805. Född och död i Koivukylä Hietaniemi

Isac, 7/9 1807 - 24/9 1807. Född och död i Koivukylä Hietaniemi

Johan Hindrik, 30/9 1808 - 2/10 1808. Född i Koivukylä Hietaniemi. Död i Hietaniemi.

Maria Catharina, 1810 - ? [13]

Nils Petter, 5/3 1812 - 16/5 1868. Farfars Morfars Far.

Jacob Larsson Malmström Franchilas barn
med Margareta Olofsdotter Franchi

Olof, 15/3 1799 - 25/1 1865 [13]. Enligt K.G. församlings dödbok (F:2) var han hemmansägare och gästgivare i Kukkola och änkling vid sin död. Han dog av nerffeber.

Tvillingarna Jacob Eric och Greta Cajsa, 8/6 1799 - 1799. [13]

Tvillingarna Margareta och Elisabeth, 21/7 1800 - 1800. [13]

Maria Cajsa, 27/12 1801 - ? [13]

Jacob, 4/5 1803 - 1803. [13]

Johan Hindric, 15/6 1804 - 1804. [13]

Elisabeth Margareta, 29/8 1805 - 1805. [13]

Margareta, 17/1 1808 - 1808 [13]

Margareta, 13/7 1809 - 23/4 1837. Farfars Morfars Mor.

Jacob Eric, 4/1 1812 - 1812 [13]

Carl Abrahamsson Pekkas barn
a) med Anna Samuelsdotter

Pehr, 20/8 1808 - ? [13]

Anna, 20/3 1811 - ? [13]

Catharina, 12/9 1813 - ? [13]

b) med Anna Greta Carlsdotter Wuomajerf

Carl, 28/8 1820 - 7/12 1891. Farfars Mormors Far

Johan Henrik Olofssons barn
med Eva Adamsdotter Lauri

Brita, 10/3 1823 - 15/4 1880. Farfars Mormors Mor. Hon verkar ha varit enda barnet.

Henric Carlssons barn
med Margareta Olsdotter

Carl, 1769 - ? Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon samt farföräldrar i Haapakylä enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 251).

Olof, 24/5 1770 - 11/12 1849. Farfars Farfars Farfar.

Hindric, 1772 - ? Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon samt farföräldrar i Haapakylä enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 251). Hans namn upprepas längre ner på samma sida, då tillsammans med hustrun Eva Carlsdotter, född 1774. De gifte sig 1799. Några barn verkar de inte hunnit få före 1801. I husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B, fol. 323) bor han i Heikilä i Haapakylä med hustru och två barn samt fem av sina syskon, och, inte minst, sin farfar. I husförhörslängden 1819-30 (AIa:3, fol 185) är han 12-man. Han verkar ha varit i livet 1830. Hans enda barn, sonen Isac, föddes i maj 1802. I kolumnen "Natursgåfvor och Flit" i husförhörslängden är det tomt vid alla andra familjemedlemmar, men vid Isac står det "Språk".

Eva, 1775 - ? Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon samt farföräldrar i Haapakylä enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 251). Bodde hos brodern i Heikilä i Haapakylä enligt husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B, fol. 323). Det står en notering om att hon har flyttat, men jag kan inte tyda vart.

Isaac, 1777 - ? Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon samt farföräldrar i Haapakylä enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 251). Bodde hos brodern i Heikilä i Haapakylä enligt husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B, fol. 323). Hans namn upprepas längre ned på samma sida, då tillsammans med hustrun Anna Stina Hardell (!) född 1781. De hade gift sig 1803 och hann få fem barn under perioden som husförhörslängden omfattar.

Catharina, 1780 - ? Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon samt farföräldrar i Haapakylä enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 251). Bodde hos brodern i Heikilä i Haapakylä enligt husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B, fol. 323). Det står en notering om att hon har flyttat

Joahannes, 1783 - ? Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon samt farföräldrar i Haapakylä enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 251). I husförhörslängden 1819-30 (AIa:3, fol 185) bor han hos sin bror Henric och kallas Johan Vuollo. Han gifte sig 20/11 (30/11?) 1826 med Maria Larsdotter, född 1785.

Margaretha, 1784 - ? Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon samt farföräldrar i Haapakylä enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 251). Bodde hos brodern i Heikilä i Haapakylä enligt husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B, fol. 323). Det står en notering om att hon har flyttat

Johan Ericsson Mörtbergs barn
med Katarina Larsdotter Tano

Margeta, 4/12 1778 - 3/2 1866. Farfars Farfars Farmor.

Cathrina, 1780 - ? Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 275). Det står en notering om att hon flyttat under perioden.

Cecilia, 1/2 1783 - 19/12 1858. Farfars Farmors Mormor.

Maria, 1784 - ? Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 275).

Johan, 1786 - 1786. Står tillsammans med sina föräldrar och syskon i Matarengi i Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 275). I dödkolumnen står det 86.

Helena, 1787 - ? Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 275).

Olof Carlsson Sacaris barn
med Brita Olofsdotter Palo

Malin, 25/8 1749 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

Anna, 2/1 1751 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

Ewa, 2/1 1755 - 13/3 1755. Född och död i Päckilä Hietaniemi [7].

Magdalena, 8/2 1756 - 4/4 1756. Född och död i Päckilä Hietaniemi [7].

Petrus, 4/4 1759 - ? Född i Koivukylä Hietaniemi [7].

Catarina, 25/1 1761 - ? Född i Koivukylä Hietaniemi [7].

Brigitta, 24/2 1762 - 13/4 1824. Född i Koivukylä Hietaniemi. Gift i Hietaniemi 29/7 1785 med Johannes Ericsson Palo. [7].

Maria, 25/2 1763 - 28/8 1763. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Isaacus, 13/12 1764 - 20/3 1765. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Adam, 21/1 1766 - 18/3 1844. Född i Koivukylä Hietaniemi. Gift i Hietaniemi 7/1 1793 med Sophia Johansdotter Penikajerf. Död i Penikajerf Hietaniemi. [7].

Maria, 17/3 1767 - 9/5 1767. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Ewa, 22/4 1768 - ? Född i Koivukylä Hietaniemi [7].

Isaacus, 7/11 1769 - ? Född i Koivukylä Hietaniemi [7].

Michael, 4/10 1771 - 14/2 1839. Farfars Farfars Morfar.

Olof Nilsson Myllymäkis barn
med Ingrid Hindricsdotter

Olof, 1766 - ? Växte upp på ett nybygge i Juoxengi, där han bodde med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 114).

Hindric, 1768 - ? Växte upp på ett nybygge i Juoxengi, där han bodde med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 114). Verkar ha tagit över gården, för hans namn upprepas längre ner på samma sida tillsammans med hustrun Margot Isacsdotter, född 1774. De gifte sig 1795 och hann få tre barn före 1801.

Helena, 1770 - ? Växte upp på ett nybygge i Juoxengi, där hon bodde med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 114).

Anna Greta, 3/7 1773 - 12/11 1858. Farfars Farfars Mormor.

Eva 1775 - ? Växte upp på ett nybygge i Juoxengi, där hon bodde med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 114).

Isaac, 1779 - ? Växte upp på ett nybygge i Juoxengi, där han bodde med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 114).

Salomon, 1781 - ?  Växte upp på ett nybygge i Juoxengi, där han bodde med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 114).

Oläsligt, 1783 - ? Namnet är delvis överskrivet med ett annat namn på raden under. Växte upp på ett nybygge i Juoxengi, där hon bodde med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 114).

Aron, 1785 - ?  Växte upp på ett nybygge i Juoxengi, där hon bodde med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 114). Står inte sist bland barnen utan mellan Isaac och Salomon i husförhörslängden.

Jonas Michelsson Aunis barn
med Brita Carlsdotter

Ablona (?) 1774 - 1790. "fånig" ser det ut att stå efter hennes namn, som jag inte har lyckats tyda säkert. Ablona har jag dock sett att andra har hetat. Hon verkar inte ha varit särskilt framstående vare sig i ABC-boken eller katekesen enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 177).

Michel, 15/4 1776 - 6/3 1818. Farfars Farmors Farfar.

Carl, 1778 - ? Bodde med föräldrar och syskon på Aunis gård i Kuivakangas enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 177). Gifte sig 1804 med Brita Adamsdotter, född 1780, och bodde med henne och åtta barn i Harju, Kuivakangas södra förhörslag, enligt husförhörslängden 1807-1820 (AIa:2B, Fol. 307). I husförhörslängden 1819-1830 (AIa:3, Fol. 159) bor familjen kvar i Harju i Nedre Kuivakangas. 1830 hade de nio barn.

Salomon, 1780 - ? Bodde med föräldrar och syskon på Aunis gård i Kuivakangas enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 177).

Brita, 1782 - ? Bodde med föräldrar och syskon på Aunis gård i Kuivakangas enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 177).

Johan, 1788 - ? Bodde med föräldrar och syskon på Aunis gård i Kuivakangas enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 177).

Margaretha, 1790 - 1790. Bodde med föräldrar och syskon på Aunis gård i Kuivakangas enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 177).

Isaac, 1793 - ? Bodde med föräldrar och syskon på Aunis gård i Kuivakangas enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 177).

Eric Olsson Lambinens barn
med Maria Hindricksdotter

Olof, 1770 - ? Bodde med föräldrar och syskon i Juaxengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 81). Han verkar ha tagit över gården, får hans namn upprepas längre ner på samma sida tillsammans med hustrun Caisa Henricsdotter, född 1774 och dottern Maria, född 1800.

Anna Greta, 1772 - ? Bodde med föräldrar och syskon i Juaxengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 81).

Eva Stina, 15/10 1774 - 30/4 1856. Farfars Farmors Farmor.

Abram, 1776 - ? Bodde med föräldrar och syskon i Juaxengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 81).

Eric, 1779 - 1787 Bodde med föräldrar och syskon i Juaxengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 81).

Brita, 1787 - 92.  Bodde med föräldrar och syskon i Juaxengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 81). Jag tror att det står 1787 som födelseår, men i så fall kommer barnen inte i åldersordning i husförhörslängden.

Maria, 1781 - ? Bodde med föräldrar och syskon i Juaxengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 81). Hon gifte sig 1809 med Matts Mattsson, född 1789 (AIa:2a, Fol. 77 och 78) och verkar då ha flyttat till gården Tavo i Juoxengi. Det kan ha varit granngården, för den finns på nästa sida i husförhörslängden. Där finns en hänvisning till sidan 287. Där bor hon med make och fem barn på gården Kohkoinen ("Svensk") i Kuivakangas södra förhörslag. (AIa:2b, Fol. 287)

Henric, 1788 - ? Bodde med föräldrar och syskon i Juaxengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 81). 1807-20 boddde han på gården Lambinen. Han verkar ha tagit över gården, för hann namn upprepas längre ner på sidan (AIa:2a, Fol. 77) tillsammans med hustrun Maria Johansdotter, född 1784. De hade gift sig 1806 och hade fått sex barn, varav fem verkar ha varit i livet 1820.

Catharina, 1793 - ? Bodde med föräldrar och syskon i Juaxengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 81). Hon verkar ha bott på gården Lambinen med sina föräldrar tills hon gifte sig 1815 med Adam Adamsson, född 1781. Han var änkling sedan 1814 och hade fått tre barn, men endast ett var i livet när han gifte om sig. I samband med giftermålet flyttade hon till Nulu i Marjosaari, Övertorneå. Gården förblev svensk (alltså inte rysk) efter 1809 enligt en notering i husförhörslängden. Catharina födde tre barn fram till 1820, varav två verkar ha varit i livet 1820. (AIa:2b, Fol. 228). I husförhörslängden 1819-30 (AIa:3, Fol. 123) verkar det som om Adam Adamsson drunknade 17/5 1823. Catharina gifte om sig 1824 med Gabriel Isaksson Bucht

Abraham Ericsson Mörtbergs barn
med Catharina Isacsdotter

Isaac, 1770 - ?

Abraham, 24/9 1772 - 14/11 1824. Farfars Farmors Morfar.

Johan, 28/7 1774 -  10/2 1856. I husförhörslängden 1807-20 (AIa:2b, Fol. 350) bor han på gården Hätta i Matarengi med sina föräldrar och en bror, samt med sin hustru och barn. Han gifte sig 1804 med Clara Anundsdotter, född 1787. De fick åtta barn innan Clara dog 1817. Fyra av barnen dog före 1820. 1820 gifte han om sig med Catharina Henricsdotter, född 1790 och fick med henne en dotter år 1821. Dottern står alltså med, trots att husförhörslängden egentligen bara sträcker sig till 1820. Enligt husförhörslängden 1852-63 (AIa:6, Fol. 266) bodde han på Hetta i Matarengi till sin död 10/2 1856. Där står även födelsedatumet.

Israel, 1779 - ? Bodde med föräldrar och syskon i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 276). I husförhörslängden 1807-20 (AIa:2b, Fol. 350) bor han på gården Hätta i Matarengi med sina föräldrar och brodern Johan med familj.

Margeta, 1781 - 1795. Bodde med föräldrar och syskon i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 276). Där står också att hon dog "95".

Maria, 1785 - 1786. Hon finns med i Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 276). Där står också att hon dog 1786.

Stina Caisa 1791 - ? "Död" står det (men inget årtal) efter hennes namn i Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 276).

Nils Johanssons Kirkonmäkis barn
med Malin Jacobsdotter

Petrus, 2/9 1756 - 19/12 1808. Född och död i Koivukylä Hietaniemi. Gift i Hietaniemi 4/5 1784 med Brita Olofsdotter Pjetilä [7].

Brigitta, 1/11 1757 - 25/7 1810. Född och död i Koivukylä Hietaniemi. Gift i Hietaniemi 30/7 1785 med Salomon Isacsson Tornberg [7].

Anna, 26/11 1758 - 18/12 1759. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

"Oläsligt", 6/1 1760 - ? Född i Koivukylä Hietaniemi [7].

Maria, 11/5 1761 - 1/6 1761. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Nicolaus, 17/6 1762 - 14/9 1762. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Anna, 2/12 1763 - 19/4 1764. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Jacobus, 27/5 1765 - ? Född i Koivukylä Hietaniemi [7].

Abraham, 22/9 1766 - 12/5 1768. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Isaccus, 19/1 1768 - 27/5 1831. Farfars Morfars Farfar.

Nicolaus, 5/10 1769 - 25/4 1770. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Ewa, 13/3 1771 - 26/6 1822. Född i Koivukylä Hietaniemi. Död i Hietaniemi. Gift i Hietaniemi 27/4 1810 med Pehr Pehrsson Wuomajerf [7].

Henricus, 3/4 1772 - 13/4 1772. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Abraham, 24/6 1773 - 13/8 1851. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Maria, 25/12 1775 - 17/11 1821. Född i Koivukylä Hietaniemi. Död i Hietaniemi [7].

Anna Stina, 7/4 1777 - ? Född i Koivukylä Hietaniemi. Gift i Hietaniemi 25/8 1810 med Lars Mjuk [7].

Elisabeth, 30/1 1780 - 16/9 1780. Född och död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Henricus Isacsson Buchts barn
med Appolonia Nilsdotter

Isaacus, 17/10 1773 - 25/2 1849. Född i Koivukylä Hietaniemi. Gift i Hietaniemi två gånger. 22/11 1805 med Catharina Nilsdotter Sandqvist och 7/7 1816 med Caisa Henriksdotter Sandqvist [7].

Henricus, 11/3 1775 - 22/9 1775. Född i Koivukylä Hietaniemi

Gustaf, 14/4 1778 - 22/3 1850. Född i Koivukylä Hietaniemi. Gift i Hietaniemi 22/4 1800 med Brita Johansdotter Rousu [7].

Brita Catharina, 17/2 1780 - 17/3 1835. Farfars Morfars Farmor.

Abraham, 3/7 1781 - 19/7 1781. Född och död i Hietaniemi [7].

Appolonia, 3/7 1781 - 20/3 1840. Född i Hietaniemi och död i Koivukylä, Hietaniemi. Hon verkar inte ha gift sig, åtminstone inte i Hietaniemi [7].

Olof Hindricsson Franchis barn
med N.N.

Brita, 1765 - ? Bodde med far, syskon och farföräldrar på Franchi nr 5, 3/16 mantal i Korpikylä enligt K.G. församlings husförslängd 1784 - 1820 (AIa:1, Fol. 223). Där står även att hon gifte sig 1792.

Margareta (Greta), 1768 - 9/3 1840. Farfars Morfars Mormor.

Caisa, 1770 - 1802. Bodde med far, syskon och farföräldrar på Franchi nr 5, 3/16 mantal i Korpikylä enligt K.G. församlings husförslängd 1784 - 1820 (AIa:1, Fol. 223). Det står 1802 i både kolumen för "Gift" och "Död".

Abraham Isaksson Pekkas barn
med Margareta Carlsdotter Laavala

Isaacus, 29/11 1775 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Carl, 7/11 1777 - 19/3 1823. Farfars Mormors Farfar.

Abraham, 16/9 1780 - ?  Född i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Johannes, 18/5 1782 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Catharina, 2/8 1786 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Greta, 1787 - ? Nämns inte i [7], men står med i antavlan [19], där det även står att hon gifte sig med Jacob Carlsson Suo 1809.

Isac, 20/5 1793 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Carolus Pehrsson Wuomajerfs barn
med
Eva Jacobsdotter Juva

Petrus, 16/2 1782 - 9/8 1782 Född i Päckilä Hietaniemi. Död i Hietaniemi. [7].

Jakob, 8/10 1783 - 1822. Född i Päckilä Hietaniemi [7]. ">SUO Hukkui 1822." står det i antavlan [19]. Han verkar ha gift sig med Greta Abrahamsdotter Pekka, född 1787 och syster till Farfars Mormors Farfar Carl Abrahamsson Pekka. De fick åtminstone två döttrar: Eva 20/11 1809 och Anna Greta 24/6 1812.

Anna Greta, 19/10 1786 - 11/1 1787 Född i Päckilä Hietaniemi [7]. En dödfödd Carlsdotter 22/10 1786 till samma föräldrar verkar vara hennes tvillingsyster.

Johan, 7/1 1788 - 28/7 1789. Född och död i Wuomajärvi Hietaniemi [7].

Anna Greta, 13/8 1790 - 18/1 1855. Farfars Mormors Farmor

Brita Caisa, 3/11 1791 - 1/4 1803. Född i Päkkilä Hietaniemi. Död i Hietaniemi.[7].

Eva, 24/3 1794 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

Maria Magdalena, 10/10 1795 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7]. (Gift) "1820 m Johan Isacss.ÄIJÄ,1839>LAURI" står det i antavlan [19].

Hedvig, 14/8 1800 - ? Född i Wuomajärvi Hietaniemi [7].

Olaus Olofsson Kannalas barn
med Ella Pehrsdotter

Anna Greta, 2/2 1784 - 20/12 1818(?) Född i Helsingbyn i Hietaniemi. Jag är inte helt säker på att den Anna Olofsdotter Kannala som dog i Hietaniemi 20/12 1818 är samma person. [7]

Dödfött flickebarn 1/1 1785 [7].

Pehr 4/8 1786 - ? Helsingbyn Hietaniemi. Jag hittar honom inte i dödboken, men han kan knappast ha varit i livet 1798 då en yngre bror med samma namn föddes [7].

Eva, 2/11 1787 - 4/11 1788. Helsingbyn Hietaniemi [7].

Brita, 31/1 1789 - 7/3 1858. Gift Heikka [19]. Född i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Johan Hindrik, 7/10 1791 - 27/3 1853. Farfars Mormors Morfar.

Margeta, 5/7 1794 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Olof, 6/10 1795 -21/4 1796. Helsingbyn Hietaniemi [7].

Isaac, 18/2 1797 - 23/9 1812. Helsingbyn Hietaniemi [7].

Pehr, 14/9 1798 - 19/9 1820. Helsingbyn Hietaniemi [7].

Fredrik, 15/1 - 17/1 1800. Helsingbyn Hietaniemi [7].

Elsa Caisa, 28/1 1802 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi [7]. Gift Lovikka [19].

Salomon, 14/7 1806 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Adam Abrahamsson Lauris barn
med Brita Johansdotter Lantto

Abram,  8/12 1794 - ? Född i Nuotioranda Hietaniemi [7]. Ala-Antti står det i antavlan [19]. Gifte sig  i Hietaniemi 26/4 1814 med Anna Catharina Olofsdotter Hudananti [7].

Johan, 12/8 1795 - 18/9 1795. Född och död i Nuotioranda Hietaniemi [7].

Adam, 27/1 1797 - 9/8 1834. Född i Nuotioranda Hietaniemi, död i Witsaniemi Hietaniemi [7]. SIMU, Vittaniemi står det i antavlan [19]. Han gifte sig med Ewa (Maria) Carlsdotter Simo (Sinio, Simu, tror att det är svårigheter i tolkningen av hansdkriften som ligger bakom variationerna) och fick med henne följande barn (Farmors Mormors Mors kusiner):
En dödfödd son 26/7 1822
Brita Maria, född 29/5 1824
Adam, född 5/10 1827
Eva Carolina, född 17/1 1830
Brita Catharina, född 2/4 1833 [7].

Anna Greta, 14/8 1798 - 20/7 1806. Född i Wartusaari Hietaniemi, död i Nuotioranda [7].

Johan, 12/12 1799 - ? Född i Nuotioranda Hietaniemi [7].

Eva, 21/7 1801 - 12/2 1865. Farfars Mormors Mormor.

Brita, 19/5 1805 - ? Född i Nuotioranda Hietaniemi [7]. Matti står det i antavlan [19].

Chatrina , 1/12 1809 - ? Född i Nuotioranda Hietaniemi [7].

Isac, 24/11 1812 - 29/5 1814. Född och död i Nuotioranda Hietaniemi [7].

Eric Hansson Hettas barn
med Anna Abrahamsdotter Rechardt

Abraham, 7/10 1740 -  9/4 1834. Farfars Farmors Morfars Far.

Johan, 11/9 1744 - 1788. Farfars Farfars Farmors Far.

Carl Olofsson Sacaris barn
med Malin Pehrsdotter

(efter att födelseboken började 1721)

Brita, 7/6 1721 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

Olof, 4/1 1723 - ? Farfars Farfars Morfars Far

Olof Cnutsson Palos barn
med Barbru Andersdotter

Catarina, 22/11 1725 - ? Född i Niemis Hietaniemi [7].

Brita, 20/2 1728 - 3/11 1794. Farfars Farfars Morfars Mor

Margetha, 12/10 1729 - ? Född i Niemis Hietaniemi [7].

Anna, 27/1 1733 - ? Född i Niemis Hietaniemi [7].

Olaus, 27/2 1736 - ? Född i Koivukylä Hietaniemi [7].

Andreas, 23/3 1737 - ? Född i Koivukylä Hietaniemi [7].

Ella, 12/6 1738 - ? Född i Koivukylä Hietaniemi [7].

Hindric Olofssons barn
med Ella Olofsdotter

Olof, 1741 -1817. Farfars Morfars Mormors Far.

Johannes, 1745 - ? Bodde med föräldrarna, hustru, nio barn samt svärmor i Franchi i Kuckula enligt K.G. församlings husförslängd 1784 - 1820 (AIa:1, Fol. 223). Han var gift sedan 1784 med Anna Stina Ersdotter, född 1764.

Isac Pehrsson Peckas barn
med Margeta Andersdotter

Clara, 7/2 1735 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Pehr, 24/9 1737 - 7/10 1798. Född och död i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Isaacus, 13/12 1741 - 22/3 1755. Född och död i Helsingbyn Hietaniemi [7].

Abraham, 10/8 1751 - 22/12 1807 Farfars Mormors Farfars Far.

Olof Henricsson Cannalas barn
med Anna Larsdotter

Henric, 3/2 1749 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Olaus, 29/7 1750 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Margeta, 20/8 1752 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Anna, 2/11 1753 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Aaron, 8/1 1755 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Brigitta, 5/4 1758 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Chirstin, 17/8 1759 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Johannes, 27/8 1762 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Clara, 23/2 1764 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Eva, 14/12 1765 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Per Carlssons Wuomas barn
a) med Ella Johansdotter

Brigitta, 1/10 1757 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

Carolus, 3/6 1759 - 2/4 1843 Farfars Mormors Farmors Far.

Margeta, 30/12 1760 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

Ella, 3/3 1762 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

Anna, 2/1 1767 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

Ewa, 28/8 1769 - 13/9 1769 Född och död i Päckilä Hietaniemi [7]. Vid hennes död skrivs efternamnet Wuomajerf.

Dödfödd, 5/9 1770 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

Mickel, 7/6 1772 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

b) Med Margeta Ericsdotter

Anna Greta, 20/2 1776 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7].

Salomon, 27/3 1777 - ? född i Päckilä Hietaniemi [7].

Johannes, 15/2 1778 - ? född i Päckilä Hietaniemi [7].

Eva, 3/1 1780 - ? född i Wuomajärvi Hietaniemi [7].

Isaac, 13/6 1781 - ? född i Hietaniemi [7].

Johan Andersson Lantos barn
a) med Carin Larsdotter

Johan, 7/5 1755 - ?  Född i Ruscola i Övertorneå enligt födelseboken (C:1). Bodde i Ruskola i Övertorneå med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 290). Där finns en hänvisning till Fol. 375. Han gifte sig 1787 med en Brita vars efternamn är svårt att tyda i husförhörslängden. I samband med det verkar han ha flyttat till Övre Tengeliö. De fick fyra barn före 1801.

b) med Margareta Michelsdotter

Brita, 8/12 1774 - 1824. Farfars Mormors Mormors Mor.

Eva, 1776 - ? Bodde i Ruskola i Övertorneå med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 290).

Salomon, 1780 - ? Bodde i Ruskola i Övertorneå med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 290). Han verkar ha dött som liten, men något årtal anges inte.

Carl Lambertsson Wuomas barn
med Brita Pehrsdotter

Margeta, 30/10 1723 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7]

Per, 3/3 1726 - 7/12 1786. Farfars Mormors Farmors Farfar.

Carl, 17/5 1727 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7]

Johan, 15/7 1728 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7]

Carin, 7/9 1732 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7]

Margeta, 10/11 1733 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7]

Carl, 25/1 1735 - ? Född i Päckilä Hietaniemi [7]

Brita, 28/10 1736 - 31/1 1740. Född och död i Päckilä Hietaniemi [7]

Ella, 3/10 1738 - 13/10 1739. Född och död i Päckilä Hietaniemi [7]

Nicolaus, 18/12 1739 - 6/2 1740. Född och död i Päckilä Hietaniemi [7].

Henric Fransson Cuuruinens barn
med Anna Pehrsdotter

Kirstin, 3/12 1725 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Olof, 25/8 1727 - 8/8 1794. Farfars Mormors Morfars Farfar.

Per, 26/2 1731 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Brita, 15/12 1732 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Clara, 28/2 1734 - 30/10 1735. Född och död i Helsingbyn Hietaniemi

Maria, 26/7 1736 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Henric, 4/12 1738 - 28/2 1739. Född och död i Helsingbyn Hietaniemi

Henricus, 20/3 1741 - 15/5 1741. Född och död i Helsingbyn Hietaniemi

Anna, 24/7 1746 - ? Född i Helsingbyn Hietaniemi

Mickel Jöransson Lauris barn
med Rebecka Jönsdotter

Per, 31/10 1726 - ? Född i Niemis Hietaniemi [7].

Abraham (Michel?), 16/1 1728 - 5/7 1798. Farfars Mormors Mormors Farfar.

Michel, 6/11 1730 - ? Född i Niemis Hietaniemi [7].

Anna, 11/12 1735 - ? Född i Niemis Hietaniemi [7].

Brita, 3/4 1738 - ? Född i Niemis Hietaniemi [7].

Carl Hansson Vestos barn
med Anna Jönsdotter
(Födelseboken börjar 1721)

Jöns Yrjänheikki, 23/1 1721 - ? Född i Niemis Hietaniemi

Carl Metsävainio, 14/6 1723 - ? Född i Niemis Hietaniemi

Margeta Yrjänheikki, 9/10 1727 - 23/1 1798. Farfars Mormors Mormors Farmor.

Anders Persson Heikinpietis barn
med Margeta Persdotter

Johan, 21/7 1725 - 10/9 1800. Farfars Mormors Mormors Morfar.

Anna, 14/10 1726 - ? Född i Witsaniemi Hietaniemi [7].

Nils, 9/2 1733 - 29/4 1733. Född och död i Witsaniemi Hietaniemi [7].

Brita, 7/10 1734 - ? Född i Witsaniemi Hietaniemi. 3/3 1799 dog en Brita Andersdotter Heikinpieti i Hietaniemi [7], men jag är osäker på om det är samma person. Eftersom ingen ålder anges skulle det lika gärna kunna vara en sondotter till någon av hennes bröder.

Gullik Magni Blix barn
med Katarina Rhen

"2 afledo helt små 1678, ett annat 1680" [36]

Samuel Gulichi Blix, Född i juni 1686 i Boteå, BD. Död 17/3 1740 i Råneå. Efterträdde fadern som kyrkoherde. Gift 3/3 1713 i Råneå med Kristina Häggman, född 24/1 1694 i Piteå, död 6/8 1763 i Råneå.

Katarina Blix, 9/12 1695 - 29/11 1696. Född och död i Råneå.

Sofia Blix, Farfars Morfars Farmors Farfars Mormor.

Kristina Blix, Född in Råneå, död i Luleå. Gift med Thure Ruuth, handlande, död i Luleå.

Magnus Blix.

Magnus Simonis Blix barn
med Elisabet Gulliksdotter Helsing

Gullik Magni Blix, 12/5 1648 - ? Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Far

Märta Blix, född i Tuna, Y, död Oct 16, 1679 i Frösön, Z. Gift 17/1, 1664 med Sven Danielsson, född Oct 31, 1624 i Stockholm, död 1712 i Sunne,Z. Postmästare i Frösön,Z.

Simon Blix, född i Tuna, Y, död i Alnön, Sundsvall, Y. Tullnär.

Petrus Blix, född i Tuna, Y. Disponent.

Magnus Blix, född i Tuna, Y.

Gullik Larssons barn med
Sigrid NN

Elisabet Gulliksdotter Helsing, Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farmor

Brita Gulliksdotter, ? - 1681 Född i Sundby, Boteå, Y, död i Törsta, Boteå. Gift med Per Nilsson, född 1601 i Törsta, Boteå, död 1681 i Törsta, Boteå. Bonde, nämndeman.

Mogens Carolus Blix barn
med Inga Hansdotter

Peder Månsson Blix, 14/5 1542 - aug 1632. Född i Undersåker Y. Död i Styrnäs, Z Landsskrivare. Gift med Elisabet Fluur. Omgift 1587/88 med Anna Jonsdotter Nortman, född 1565 i Nordvik, Nora, Y, död 1634 i Styrnäs,Y. begravd 14/8 1632 [37]

Bengt Månsson, född i Undersåker, Z, död 1607ca i Gudmundrå, Y. Kyrkoherde.

Olov Månsson Blix, född i Undersåker,Z, död i Sollefteå, Y. Laxfogde.

Simon Månsson Blix, Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Far.

NN Mogensdotter Blix.

Karl Månsson Blix, född i Undersåker,Z.

Gulof Mogensdotter Blix, död Dec 7, 1629.

Karl Laurenssons barn
med NN Mogensdotter Blix

Mogens Carolus Blix, född 1502, Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Farfar

Jens Karlsson Blix, Präst.

Olov Karlsson Blix

Till startsidan